Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 6 mars

  Stort läckage från irländsk mjölkproduktion

  Irländsk mjölkproduktion har exploderat de senaste åren – men expansionen har en baksida.

  En halv miljon fler mjölkkor sedan 2010 och i storleksordningen 10 miljoner mer ton gödsel per år har gjort att näringsläckaget till vattendrag ökat kraftigt, enligt ny rapport.

   – Irländska lantbrukare borde ha stannat upp och tänkt på vilka konkreta åtgärder de skulle behöva göra i takt med att mjölkproduktionen ökar, säger Markus Hoffman, vattenexpert på LRF.
  – Irländska lantbrukare borde ha stannat upp och tänkt på vilka konkreta åtgärder de skulle behöva göra i takt med att mjölkproduktionen ökar, säger Markus Hoffman, vattenexpert på LRF. FOTO: LRF

  Irland har tydliga ambitioner att öka matproduktionen i landet. Sedan mjölkkvoterna togs bort 2015 har mjölkproduktionen skjutit i höjden, och mellan 2010 och 2018 ökade antalet mjölkkor från 1 miljon till cirka 1,5 miljoner, vilket i sin tur fått följden att mängden gödsel gått upp med runt 10 miljoner ton. Användningen av mineralgödsel har också ökat på grund av foderbehovet till de nya korna.

  I en ny rapport som publicerades 2019 har EPA, Environmental Protection Agency på Irland, granskat och sammanfattat hur sjöarna, vattendragen kusterna och grundvattnet mår och hur de ändrats sedan 2013.

  Kväve och fosfor ökar

  I en rapport från 2019 visar irländska EPA, Environmental Protection Agency, att kväve- och fosforhalter i vattendrag och kustvatten ökat kraftigt, och läckage från åkermark på grund av fler kor beskrivs återkommande som en förklaring till de ökade näringshalterna.

   På grund av den kraftigt expanderande mjölkproduktionen i Irland har kväve- och fosforhalter i vattendrag och kustvatten ökat kraftigt.
  På grund av den kraftigt expanderande mjölkproduktionen i Irland har kväve- och fosforhalter i vattendrag och kustvatten ökat kraftigt. FOTO: Marion Palm

  Markus Hoffman, vattenexpert på LRF, har närstuderat rapporten och skrivit om den för Greppa Näringen artikel i ämnet. Han tycker att ökningen är anmärkningsvärd eftersom jordbruksmarken i Irland främst består av vall och betesmark.

  – Vallodling är det mest lågläckande man kan odla efter skog. Det antyder att det inte är så lite mer kväve som tillförts till marken, det rör sig om väldigt stora mängder, säger Markus Hoffman till ATL.

  ”Borde ha stannat upp”

  Att näringsläckaget ökar när antalet mjölkkor går upp så kraftigt är i sig inte konstigt. Motsättningen i att vilja öka produktionen och minska miljöpåverkan är inte unik för lantbruket, men enligt Markus Hoffman skulle irländska lantbrukare ha försökt hitta sätt att kompensera och förebygga läckage redan vid expansionens start.

  – Irländska lantbrukare borde ha stannat upp och tänkt på vilka konkreta åtgärder de skulle behöva göra i takt med att mjölkproduktionen ökar. Vilka konsekvenser får det att vi sprider ut 10 miljoner ton mer gödsel per år?

  Fånggrödor bra åtgärd

  Han nämner fånggrödor, mellangrödor och våtmarker som exempel på åtgärder för att minska näringsläckaget.

  – Att genomföra en livsme­delsstrategi på det här ogenomtänkta sättet är att göra det på ett ohållbart sätt.

  Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

  Fotnot: Utöver expansionen inom irländsk mjölkproduktion nämns också en växande befolkning och därmed kommunala reningsverk som en källa till det ökande näringsläckaget.

  Relaterade artiklar

  Till toppen