Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 3 september 2018

  Fullt hus på utbildning till klövvårdare

  Allt fler utbildar sig till klövvårdare. Arbetsmarknaden är god och medvetenheten ökar bland lantbrukarna om vad god klövhälsa betyder i mjölkproduktionen.

   Det finns behov av fler yrkesverksamma klövvårdare.
  Det finns behov av fler yrkesverksamma klövvårdare. FOTO: Ann Lindén

  Årets utbildning i klövvård har i veckan startat på Biologiska Yrkeshögskolan i Skara, BYS. Åtta studenter har påbörjat den ettåriga utbildningen vilket innebär att utbildningen är fulltecknad. BYS har anordnat utbildningen sedan 2011 och är ensam i landet om den.

  – Det är brist på klövvårdare i vissa delar av landet, så det finns en bra jobbmarknad när de är klara, säger Liliane Graje, utbildningsledare på BYS.

  Jämtland, Värmland och Östergötland är län där hon bedömer att det råder brist på klövvårdare. Dessutom börjar många av de yrkesverksamma klövvårdarna komma upp i åren och kan väntas sluta under det närmaste decenniet.

  Efterfrågan på klövvård ökar från mjölkföretagen.

  – Klövar har alltid varit viktigt, men de blir allt viktigare. Allt fler kor går i lösdrift och mjölkas i robot och då måste klövarna fungera, säger Liliane Graje.

  Klövpeng

  Omsorgen om mjölkkornas klövar stimuleras också av klövpengen, ett stöd inom Landsbygdsprogrammet. Sedan 2016 kan lantbrukaren få ett årligt bidrag på 220 kronor per ko. Kraven är bland annat att kon har verkats minst två gånger under året med minst fyra månaders mellanrum av en certifierad klövvårdare samt att klövhälsan i besättningen dokumenteras.

  – Klövpengen driver på utvecklingen. Lantbrukarna verkar korna fler gånger om året nu än vad man gjorde tidigare.

  Klövpengen gäller enbart mjölkkor, men det blir allt vanligare att även dikornas klövar får en översyn av klövvårdarna. I utbildningen till klövvårdare ingår också avsnitt om klövvård på grisar och får.

  Lärande i arbetet

  Utbildningen till klövvårdare är en distansutbildning där teori och praktik varvas. 20 veckor av utbildningen är ”lärande i arbetet”, LIA, där studenten praktiserar hos en yrkesutövande klövvårdare.

  Teoriavsnitten omfattar bland annat anatomi och fysiologi, men också kunskaper kring foder, byggnader och kommunikation. En klövvårdare är inte bara hantverkare utan i lika stor utsträckning rådgivare.

  Eftersom de flesta klövvårdare jobbar som egna företagare får de också lära sig hur det går till att starta eget.

  Certifiering

  För att vara behörig att söka till klövvårdsutbildningen ska en ha gymnasiebetyg samt minst ett års erfarenhet av att jobba med kor eller grisar. Saknas gymnasieutbildningen kan i vissa fall en längre yrkeserfarenhet kompensera för detta.

  Efter fullgjord utbildning och efter att ha verkat minskat 1 000 kor kan klövvårdaren certifiera sig. Det sker i Svenska Klövvårdsföreningens regi, men själva certifieringen genomförs hos BYS.

  – De flesta som utbildar sig brukar komma tillbaks ett halvår senare i december för certifiering, säger Liliane Graje.

  LÄS OCKSÅ: Fler kvinnor jobbar med kofotLÄS OCKSÅ: Salicylsyra effektivt mot klövspaltsinflammation

  Relaterade artiklar

  Till toppen