Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 14 februari 2020

  Stora förändringar väntar med nya slakteriavgifter

  En del slakterier kommer att få kraftigt höjda kontrollkostnader, andra får sänkningar.

   I år ändras slakteriernas kontrollavgifter, men det är ännu inte klart exakt hur.
  I år ändras slakteriernas kontrollavgifter, men det är ännu inte klart exakt hur. FOTO: Ann Lindén

  Två veckor in i februari är det fortfarande inte klart vilka kostnader svenska slakterier får för Livsmedelsverkets kontroller i år. Ett helt timbaserat system, som bara ska gälla i år, har tagits fram, men är ännu inte klubbat.

  Eiríkur Einarsson, chef på Område kontroll på Livsmedelsverket, säger att ett beslut ska fattas snart. Efter det ska alla företag få en chans att bevisa att de kan minska antalet nödvändiga kontrolltimmar och därmed få en lägre avgift. Men det är ingen lång betänketid det handlar om, medger han.

  – Vi är väldigt sent ute. Företagen får ingen tid egentligen, som det ser ut nu, att förbereda sig, vilket vi naturligtvis beklagar.

  Hans Agné, vd på Svenska köttföretagen som ägs av åtta av de största slakterierna, har fått se Livsmedelsverkets nya modell och beräkningarna på hur en övergång till en generell timtaxa påverkar enskilda företag. Enligt honom handlar det om förändringar på mellan 20 procents minskning av avgiften till över 100 procents ökning. Att de nya avgifterna räknas från första januari i år gör inte situationen lättare.

  – Man måste få omställningstid för att förhålla sig till så kraftiga förändringar, säger Hans Agné.

  Nollsummespel

  Eiríkur Einarsson bekräftar att det blir en stor variation på hur förändringarna slår mot olika företag. Enligt Livsmedelsverkets beräkningar blir kostnaderna dock inte större sett till totalen.

  – För branscherna tillsammans, i sin helhet, så är det här ett nollsummespel.

  För de minsta slakterierna, de med en produktion upp till 1000 ton, höjs timtaxan då de får betala för restiderna för Livsmedelsverkets kontrollanter. De är ofta längre till små slakterier, men de kostnaderna har tidigare hamnat på större anläggningar.

  – Vi har lagt dem där de hör hemma, säger Eiríkur Einarsson.

  Samtidigt får slakterier med en produktion under 5000 ton ta del av nedsättningen i form av statsstöd, något som de större slakterierna från och med i år inte längre kan få. De större slakterierna ska inte helt gå miste om nedsättningen då ungefär hälften av statsstödets 107 miljoner kronor ska gå till att sänka Livsmedelsverkets kostnader, vilket i sin tur ska ge lägre timtaxa.

  – Timtaxan sjunker för alla över 1 000 ton från 1 225 kronor till 779 kronor.

  Ändring igen nästa år

  Hans Agné välkomnar att en helt timbaserad avgift ger större möjlighet för slakterierna att påverka sina kontrollkostnader. Men ska det göra någon skillnad måste även Livsmedelsverket effektivisera. Myndigheten har lovat branschen att sänka sina totala kostnader med ungefär 12 procent, eller runt 25 miljoner, till 2021, jämfört med 2017. I dag ligger kostnaderna på runt 220 miljoner.

  – De ska redovisa sitt effektiviseringsarbete i vår, det här sätter press på dem att det kommer fram reella besparingar i köttkontrollen som faller branschen och lantbrukarna till del, säger Hans Agné.

  Årets avgiftssystem är en nödlösning, ett helt nytt system ska sjösättas till 2021. Det ska föregås av en grundligare dialog med branschen.

  Eiríkur Einarsson vill innan den inletts inte säga så mycket om vilka tankar Livsmedelsverket har om de mer långsiktiga planerna. Ett skifte från avgifter beräknade på uppskattningar om hur mycket tid som kommer att gå åt till efterhandsdebitering övervägs.

  – Vi tycker det vore rimligt.

  Nedsättningen av kontrollavgifterna

  Den statliga subventionen av slakteriernas avgifter för Livsmedelsverkets kontroll infördes först 2012. Tanken är att nedsättningen ska gynna de lantbrukare som levererar till slakterierna. I år är budgettillskottet på 107 miljoner kronor.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Läs mer om

  Till toppen