Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 1 mars

  Stor höstsådd ger mindre plats för vårbruket

  En rekordstor höstsådd av spannmål borgar för ett litet vårbruk och lägre höstvetepriser på kommande skörd.

   En rekordstor höstsådd av spannmål borgar för ett litet vårbruk och lägre höstvetepriser på kommande skörd.
  En rekordstor höstsådd av spannmål borgar för ett litet vårbruk och lägre höstvetepriser på kommande skörd. FOTO: Härje Rolfsson

  I höstas såddes 457 900 hektar höstvete i Sverige, vilket är den största arealen någonsin. Den är 12 procent större än hösten 2019 och 19 procent större än femårssnittet. Även om andra höstgrödor är i stort sett oförändrade, förutom rågen som minskar med 20 procent, når den totala höstsådden nästan rekordhöga 640 000 hektar. Sverige är inte ensamt om en stor höstvetesådd.

  – Tittar vi ute i världen så är det inte bara Sverige som har sått väldigt mycket höstvete, hela Europa har gjort det och USA. Ryssarna har sått en miljon hektar höstvete till. Så håll i hatten om det överlever vintern och får en normal utveckling till våren. Då kan vi se en rätt så bra press på marknaden för spannmål, säger Anders Pålsson, marknadsbevakare på HIR Skåne.

   Marknadsrådgivare Anders Pålsson på HIR Skåne
  Marknadsrådgivare Anders Pålsson på HIR Skåne FOTO: Malin Eborn

  Coceral bedömer att årets veteareal i EU:s 27 medlemsländer ökar från 20,6 till 21,9 miljoner hektar från förra året till i år.

  Priserna på gammal skörd av vete har haft en uppåtgående trend efter skörden och fått extra fart sedan nyår. Många har haft möjlighet att prissäkra delar av kommande skörd på höga nivåer. Priserna på gammal skörd är betydligt högre än priserna på ny skörd. Lantmännens pris på kvarnvete ligger i skrivande stund runt 2 kronor per kilo på gammal skörd och 1,63 för ny. Euronexts marstermin ligger på 245 euro per ton och septemberterminen på 201 euro per ton.

  Stort behov av raps

  Precis som förra året är det en förhållandevis liten rapsareal i år och EU lär behöva importera 4-5 miljoner ton raps. Priserna är höga och även för dem gäller förhållandet att ny skörd är billigare än gammal. Just nu kan rapsen nå 5 300 kronor per hektar i täckningsbidrag 2, enligt HIR Skånes kalkyler. 

  – För de som ska leverera i skörd kan det vara intressant att säkra 25-35 procent av förväntad skörd om man har raps som är i bra kondition. 

  Terminspriserna efter augusti 2021 är lägre trots att de borde innehålla en premie för lagring. Enligt Anders Pålsson kan det tolkas som att det finns ett stort behov av nyskördad raps i EU. Marknaden är däremot inte beredd att betala ett ännu högre pris för lagrad raps när skörden är klar.

  – Ett normalt år hade mitt råd varit att avvakta med att säkra raps för senare leveranser, men med tanke på de höga terminspriserna på 417 euro per ton för november 2021 och 414 euro för februari 2022, så kan det motivera en första säkring på 10–15 procent av förväntad skörd, säger Anders Pålsson.

  En stor höstsådd innebär att vårsådden blir ovanligt liten och att utrymmet för vårsådda grödor som maltkorn och grynhavre blir mindre. Fysiska priser på maltkorn med leverans i skörd ligger på drygt 1,70 och ger ett täckningsbidrag 2 på omkring 2 500 kronor per hektar, enligt HIR Skånes kalkyler. Den är därmed bättre än grynhavren vars täckningsbidrag är cirka 850 kronor lägre.

  – Grynhavre är inte alls en lika given vårgröda i år som den kanske var i våras när maltkornet var pressat av covid-19 utbrottet.

  En stark kinesisk efterfrågan på foderkorn har bidragit till prisuppgången på både foder och maltråvara.

  – Det kommer nog att vara ganska dammsuget på korn i lagerna till ny skörd. Men antagligen inte på havre, säger Anders Pålsson.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen