Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 16 juli

  Stopp för uppvärmda växthus för ekogrönsaker

  Vaux, Frankrike.

  I Frankrike stoppas försäljningen av ekologiska grönsaker, odlade i uppvärmda växthus vintertid.

  – Vi hade helst sett ett totalförbud för uppvärmningen, säger Jean-Paul Gabillard i de ekologiska odlarnas förening.

   FNAB har krävt att uppvärmningen helt förbjuds för ekologiska grönsaker och frukter, för att koldioxidutsläppen bidrar till växthuseffekten. Arkivbild.
  FNAB har krävt att uppvärmningen helt förbjuds för ekologiska grönsaker och frukter, för att koldioxidutsläppen bidrar till växthuseffekten. Arkivbild. FOTO: Mostphotos

  I Frankrike är det ovanligt att ekologiska grönsaksodlare värmer upp sina växthus, säger Jean-Paul Gaillard i FNAB, de ekologiska odlarnas förbund.

  – Men flera större kooperativ och företag har planer på att dra igång omfattande projekt, bland annat för tomatodlingar i Bretagne, säger han.

  Intensiv debatt

  FNAB har krävt att uppvärmningen helt förbjuds för ekologiska grönsaker och frukter. Anledningen är att koldioxidutsläppen bidrar till växthuseffekten.

  Frågan har diskuterats livligt under de senaste månaderna. Det största jordbrukarfacket FNSEA är till exempel motståndare till ett förbud på grund av konkurrensen från andra länder. Jordbruksministern Didier Guillaume har sagt att de ekologiska odlarna bör respektera naturliga odlingssäsonger, men har varit tveksam till om ett totalförbud är lämpligt.

  Kompromiss

  Häromdagen satte den nationella kommittén för ekologiska jordbruk, CNAB, delvis stopp för debatten, genom att besluta om en mellanväg. Under vintermånaderna, från 21 december till sista april, förbjuds nu franska butiker att sälja ekologiska grönsaker och frukter som har odlats i uppvärmda växthus.

  – Det här är en bra början. Nu ska vi tillsammans med jordbruksministern kämpa för att EU inför gemensamma regler på området, säger Jean-Paul Gaillard.

  Han säger att han inte har lyckats få fram enhetliga siffror för hur vanligt det är med uppvärmning av ekologiska växthus i andra länder.

  – Det förekommer i Belgien, Holland och Tyskland. Men i Frankrike importerar vi framförallt ekologiska grönsaker från Spanien och Italien, där de inte behöver värma upp, säger han.

   Jean-Paul Gabillard, nationell sekreterare i FNAB, Fédération nationale d'agriculture biologique i Frankrike.
  Jean-Paul Gabillard, nationell sekreterare i FNAB, Fédération nationale d'agriculture biologique i Frankrike. FOTO: Privat

  Uppvärmning vanligt i Sverige

  I Sverige är det relativt vanligt att ekologiska odlare värmer sina växthus, säger Sara Furenhed, rådgivare på Jordbruksverket.

  – Vissa grönsaker, som gurka, är i stort sett omöjliga att odla utan uppvärmning även på somrarna i Sverige, säger hon.

  Sara Furenhed har inte hört talas om ett liknande krav på förbud i Sverige, som i Frankrike.

  – Men de allra flesta av de ekologiska odlarna har övergått till att värma med fossilfria bränslen, som ved, flis eller pellets, säger hon.

  Omsätter drygt 100 miljarder kronor

  Försäljningen av ekologiska livsmedel har ökat märkbart i Frankrike under de senaste åren. Den ekologiska marknaden uppgick 2018 till 9,7 miljarder euro (drygt 100 miljarder kronor), mot 5,9 miljarder under 2015.

  Enligt statistik från Agence bio (”ekologiska myndigheten”) var 41 600 eller 9,5 procent av de franska gårdarna ekologiska under 2018.

  Den ekologiska odlingsmarken uppgår till cirka två miljoner hektar, vilket utgör 7,5 procent av landets totala jordbruksareal. 23 procent av fruktodlarna använder ekologiska metoder, men bara 7 procent av grönsaksodlarna.

  Förra året övergick 5 000 jordbrukare från konventionellt till ekologiskt jordbruk. Den franska regeringens mål är att 15 procent av jordbruksarealen ska vara ekologisk 2022.

  För att uppnå målet krävs att 7 000 bönder övergår från konventionellt till ekologiskt varje år.

  CNAB, Comité National de l’Agriculture Biologique, är en kommitté som består av odlare, experter och myndighetsrepresentanter och som beslutar om gällande regler för den ekologiska odlingen.

  Relaterade artiklar

  Till toppen