Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 17 oktober 2018

  Stopp för svenska smittkrav

  Sverige tvingas ge upp kraven som skyddar från paratuberkulos och PRRS.

   EU:s medlemsländer röstade med en stark majoritet för att de båda smittsamma sjukdomarna läggs i en kategori som inte ger rätt att kräva smittskyddskontroll innan import av levande djur.
  EU:s medlemsländer röstade med en stark majoritet för att de båda smittsamma sjukdomarna läggs i en kategori som inte ger rätt att kräva smittskyddskontroll innan import av levande djur. FOTO: Kent Eng

  På onsdagen avgjordes framtiden för de svenska kontrollkraven på paratuberkulos och PRRS. EU:s medlemsländer röstade med en stark majoritet för att de båda smittsamma sjukdomarna läggs i en kategori som inte ger rätt att kräva smittskyddskontroll innan import av levande djur.

  – Länder som är fria eller har utrotningsprogram kommer inte att kunna ställa krav vid införsel. Däremot kommer man att kunna ha nationella bestämmelser för att förhindra smittspridning, men de får inte förhindra införsel, säger Aase Tronstad, ämnesråd på Näringsdepartementet.

  Sverige röstade emot förslaget, vilket gläder My Sahlman, smittskyddsexpert på LRF. Att Sverige skulle rösta nej har inte varit självklart då regeringen sedan det stod klart att striden om provkraven var förlorad velat hålla öppet för en så bra kompromiss som möjligt.

  – Men det är otroligt tråkigt att andra medlemsländer inte erkänner det arbete som lagts ner av svenska lantbrukare och myndigheter för att få frihet från de här sjukdomarna, säger My Sahlman.

  Svinsperma

  Hon menar att det handlar om att andra EU-länder vill ha ännu friare handel med livdjur, ett intresse som ökat när utbrotten av afrikansk svinpest gjort andra exportmål osäkrare.

  – Det finns ett starkt tryck för enklare handel med djur.

  Det nya regelverket, del av EU:s nya djurhälsolag, träder i kraft den 20 april 2021. Till dess ska EU-kommissionen ha fattat beslut om en rad detaljerade regler som kan ge ytterligare skydd. Paratuberkulos blir anmälningspliktigt, och det kan bli fråga om regler även vid handel för PRRS.

  – EU-kommissionen har aviserat att man kan tänka sig regler att svinsperma ska vara PRRS-fri vid handel, men inte levande djur, säger Aase Tronstad.

  Omtvistat

  Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) har tidigare sagt att Jordbruksverket ska få i uppdrag att tillsammans med näringen titta på hur Sverige kan anpassa sig till det nya regelverket utan att smittskyddet försämras.

  – Det är bra att vi har 2,5 år på oss. Förhoppningsvis kan nuvarande regler fortsätta gälla fram till april 2021, säger Aase Tronstad.

  Frågan om de svenska kontrollkraven är i enlighet med EU:s inre marknad är en tvistefråga mellan Sverige och EU-kommissionen sedan länge. Tidigare har EU-kommissionen hotat med att dra Sverige inför EU-domstolen. Om den nu låter saken bero tills den nya lagen börjar gälla återstår att se.

  Paratuberkulos och PRRS

  Paratuberkulos är en bakterieinfektion som främst drabbar idisslare. Bakterierna är motståndskraftiga och kan överleva länge i miljön. I en smittad besättning är det vanligt att sjuka djur inte visar några synliga symtom.

  PRRS, Porcine Reproductive and Respiratory Syndrom, är en virussjukdom som angriper tamgrisar. Det leder bland annat till ökad dödlighet hos smågrisar. Sverige hade sitt första utbrott 2007, och friförklarades 2008.

  Varken paratuberkulos eller PRRS smittar människor.

  Relaterade artiklar

  Till toppen