Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 17 juni 2020

  Stopp för nya våtmarker

  Stopp för investeringar i våtmarker och mindre pengar till företagsstöd är några effekter när regeringen ska få plus och minus att gå ihop i landsbygdsprogrammets slutfas.

   Slut på stödpengar till våtmarker i landsbygdsprogrammet.
  Slut på stödpengar till våtmarker i landsbygdsprogrammet. FOTO: Hans Dahlgren

  Regeringen beslutade förra veckan att skära bort stöd för drygt en halv miljard kronor från landsbygdsprogrammet 2014-2020. Bakgrunden till beslutet är att miljöersättningar och andra jordbrukarstöd i programmet blivit så populära att budgetramen sprängts.

  – Felprognostiseringen uppdagades när Jordbruksverkets budgetunderlag kom in till regeringskansliet i slutet på februari, säger Tobias Olsson, departementsråd på Näringsdepartementet.

  Stoppade tiotal stöd

  Jordbruksverket, som har haft avsevärda problem med administrationen av landsbygdsprogrammet, agerade på underskottet och stoppade i början av april ett tiotal olika stöd inom landsbygdsprogrammet.

  Största klippet gjordes på bredbandsstödet, där cirka 200 miljoner kronor ströks. Alla som har fått beslut om stöd ska få sina pengar, men den som väntar på beslut eller bara har påbörjat sin ansökan blir utan pengar.

  Läs mer: Mindre bredband när fler ska få betesstöd

  900 miljoner kronor dyrare

  De miljöersättningar där övertrasseringarna har skett drabbades dock inte eftersom dessa är arealbundna och oftast bygger på fleråriga åtaganden. Dessa så kallade jordbrukarstöden i landsbygdsprogrammet beräknas, enligt Jordbruksverkets senaste prognos, kosta cirka 900 miljoner kronor mer än budgeterat för programperioden.

  Det som inte täcks av de stoppade stöden förväntas täckas genom ”återflöden” av pengar från beslutade projekt som inte har genomförts enligt plan.

  Stöd för våtmarker förlorare

  När regeringen och samarbetspartierna processade ärendet ömmade man för bredbandsstödet och återställde de 200 miljoner kronor som dragits in där. Men i stället ströks cirka 200 miljoner kronor på annat håll i landsbygdsprogrammet, och drygt hälften av de pengarna gällde stöd för att anlägga våtmarker.

  LRF är kritiskt till att lantbrukarnas stora engagemang i miljöersättningarna går ut över andra angelägna delar av landsbygdsprogrammet; speciellt som det beror på Jordbruksverkets oförmåga att leverera tillräckligt bra system för hanteringen av landsbygdsprogrammet.

  ”Tilltron till politiken rubbas”

  Att ett stort antal stöd snabbstoppas får konsekvenser på både kort och lång sikt. Många som söker exempelvis stöd för våtmarker har redan före ansökan lagt ner stora pengar i förberedelser.

  – Det finns många hål att fylla inom landsbygdsprogrammet. Men på lång sikt är det allvarligast att tilltron rubbas till politiken. Vågar man lita på att pengar som det har sagts ska finnas, också finns? säger Sofia Björnsson, LRF:s expert på jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling.

   Sofia Björnsson, LRF.
  Sofia Björnsson, LRF. FOTO: LRF

  Hon pekar i stället på möjligheten att förstärka programmets budget genom valutajustering. Landsbygdsprogrammet är samfinansierat mellan EU och Sverige och budgeten är fastställd i euro. Den svenska kronan har sjunkit i värde i förhållande till euron. För 2020 innebär det att den svenska medfinansieringen blivit 500 miljoner kronor billigare.

  Läs också: Miljökonsulten om våtmarksstödet: ”Katastrofalt”

  Backar ”flera år” i arbetet

  Under förra året gick 1,6 miljarder av medfinansieringen tillbaka till statskassan av samma orsak.

  – När det nu finns en akut brist på medel i programmet anser vi att regeringen borde ha använt det överskjutande beloppet och ökat programmets omfattning, säger Sofia Björnsson.

  Även Hushållningssällskapet i Halland riktar skarp kritik mot de indragna stöden:

  ”Med ett penndrag lyckades Jordbruksverket flytta tillbaka miljö- och naturvårdsarbetet i jordbrukslandskapen flera år”, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

  Läs också: Efter stödkaoset – Jordbruksverket får ekonomisk överrockLäs mer: Alla ATLs artiklar om stödkaoset på Jordbruksverket hittar du här

  Landsbygdsprogrammet 2014-2020

  Budgeten omfattar totalt cirka 37 miljarder för perioden och är samfinansierad mellan EU och Sverige.

  Enligt Jordbruksverkets prognos från 22 april 2020 ser balansen för jordbrukarstöd ut så här:

  Miljöersättningar: –658 351 691 Mkr

  Ekologisk produktion: –209 860 728 Mkr

  Kompensationsstöd: –57 844 887 Mkr

  Djurvälfärdsersättningar: +26 057 306 Mkr

  Summa: – 900 000 000 Mkr

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen