Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 14 januari

  267 miljoner kvar att betala ut

  Jordbruksverket nådde inte ända fram. Vid årsskiftet återstod fortfarande 267 miljoner kronor för 2016 och 2017 att betala ut till Sveriges bönder.

  – Vi siktade på att komma längre, men länsstyrelserna och vi prioriterade stödutbetalningarna för 2018. Det var det bästa för lantbrukarna samlat, säger Patrik Alenfelt på Jordbruksverket.

   ”Att det finns slutbetalningar kvar för 2018 beror på att stöden för tidigare år inte har hanterats klart än”, säger Patrik Alenfelt på Jordbruksverket.
  ”Att det finns slutbetalningar kvar för 2018 beror på att stöden för tidigare år inte har hanterats klart än”, säger Patrik Alenfelt på Jordbruksverket. FOTO: Jordbruksverket

  Surdegen med gamla stödpengar ser ut att fortsätta ytterligare några månader. Jordbruksverkets prognos pekar på att 167 miljoner kronor kvarstår att betala ut för 2017 och ytterligare 100 miljoner för 2016. Dessutom finns det en restpost kvar även för 2015, men den är för liten för att göra en trovärdig prognos på.

  Under fjolårets sex sista veckor betalades det ut drygt 50 miljoner kronor för åren 2016 och 2017. En rimlig siffra, tycker Patrik Alenfelt, mot bakgrund av att det var under den period som länsstyrelserna och Jordbruksverket jobbade för högtryck med 2018 års stödpengar, både direktstöden och miljöersättningarna.

  2018 ett bra år

  Och utbetalningarna för 2018 gick bra. Ambitionen var att få ut 95 procent av direktstöden och 90 procent av miljöersättningarna.

  – Länsstyrelserna lyckades komma längre än så. Även i en jämförelse bakåt i tiden, med ett mer normalt stödår, är det ett bra resultat, säger Patrik Alenfelt.

  Efter kraftsamlingen kring 2018 års pengar finns det nu kapacitet på länsstyrelserna, innan 2019 års SAM-ansökningar ska börja hanteras, att jobba vidare med de gamla ärendena.

  I början på februari kommer Jordbruksverket att leverera ännu en byggsten i IT-systemet för miljöersättningarna. Det underlättar länsstyrelsernas arbete med ansökningar där lantbrukarna har gjort ändringar i sina åtagande för betesmarksstöd under perioden.

  – Det är den sista kompletta leveransen i IT-stödet. Sedan kommer det förstås hela tiden att ske löpande underhåll, säger Patrik Alenfelt.

  Allt ska ut under 2019

  Sammantaget innebär detta att de gamla stöden bör kunna betas av under våren och att alla 2018 års stöd ska kunna slutregleras under 2019.

  – Ja, det bedömer jag. Att det finns slutbetalningar kvar för 2018 beror på att stöden för tidigare år inte har hanterats klart än. När länsstyrelserna väl betat av ärendebalanserna från tidigare år finns också förutsättningarna att göra 2018 klart, säger Patrik Alenfelt.

  Relaterade artiklar

  Till toppen