Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 23 november 2020

  Stenmursgrupp ska minska motsättningar

  Femton lantbrukare har åtalsanmälts av länsstyrelsen i Kalmar för brott mot biotopskyddet under 2019 och 2020. I många fall gällde anmälningarna stenmurar.

  Nu aktiveras den öländska stenmursgruppen för att minska motsättningarna.

   Stenmur på Öland.
  Stenmur på Öland. FOTO: Marie Henningsson

  Under förra hösten bedrev länsstyrelserna en nationell tillsynsinsats kring biotopskyddet.

  Länsstyrelsen i Kalmar län deltog i kampanjen och upptäckte i samband detta flera misstänkta avsteg från reglerna för biotopskydd.

  – Men vi får även tips från allmänheten och upptäcker själva förändringar i landskapet när vi är ute. Där vi misstänker lagbrott anmäler vi till åklagare, säger Martin Unell, chef för naturskyddsenheten på länsstyrelsen i Kalmar län.

  2019 gjorde länsstyrelsen tre åtalsanmälningar för brott mot biotopskyddsbestämmelserna, under 2020 har det hittills lämnats in tolv anmälningar.

  Håkan Lundgren, ordförande för LRF Sydost, är bekymrad över utvecklingen.

  – LRF kan naturligtvis inte stötta olagligheter, men samtidigt måste det gå att få dispens från biotopskyddet, säger Håkan Lundgren.

   Håkan Lundgren, ordförande för LRF Sydost.
  Håkan Lundgren, ordförande för LRF Sydost. FOTO: Anette Hohner

  Sedan 2014 är jordbrukets behov av rationalisering ett dispensskäl. Innan den lagändringen kom till stånd gjordes ett stort arbete i den så kallade stenmursgruppen på Öland, där företrädare för myndigheter och lantbruksnäringen möttes för att hitta en samsyn i den infekterade frågan.

  Mer än hälften får ett ja

  Håkan Lundgren upplever att det successivt sedan 2014 åter blivit svårare och mer tidsödande att få dispens. Han tror att detta kan vara en orsak till att vissa lantbrukare chansar och gör en åtgärd, trots att den är olaglig och att det sannolikt hade gått att få dispens för den.

  Den bilden delas inte fullt ut av Martin Unell på länsstyrelsen.

  – Det finns en idé om att vi säger nej till allt. Så är det inte. Vi säger ja till mer än hälften av dispensansökningarna. Det är alltså inte meningslöst att ansöka om dispens, säger han till ATL.

  Den ökande frekvensen av misstänkta brott mot biotopskyddet har emellertid lett till att stenmursgruppen åter aktiverats på länsstyrelsens initiativ. I oktober möttes man ute i fält på en Ölandsgård. Det ledde till den gemensamma målbilden att tillämpningen av biotopskyddet ska vara förenligt med såväl länets speciella förutsättningar som livsmedelsstrategin och jordbrukets klimatanpassning.

  Läs mer: Stenhög vid åkern klassas som biotopLäs också: Röjde sten och skrot – fick betala böter

  En komplex fråga

  Länsstyrelsen ska nu se över dispenshandläggningen och hur dialogen med de sökande kan förbättras. Tillsammans med Hushållningssällskapet ska man också se om själva dispensansökan kan förenklas.

  Håkan Lundgren är nöjd med att LRF har fått till stånd en konstruktiv dialog med länsstyrelsen. Han poängterar att lantbruket inte vill ha bort alla stenmurar på Öland.

  – Långt ifrån. Det finns mycket stenmur, inte minst på betesmark, och den berörs ju inte alls av detta. Men frågan är komplex. Om det inte går att rationalisera åkerbruket och göra större fält finns risken att det inte blir några djur kvar på gården och då försvinner betesmarken också, säger Håkan Lundgren.

  Så gick det – resultatet av tillsynsinsatsen

  • 62 procent av de kontrollerade biotoperna var skadade, enligt rapporten från den nationella tillsynsinsatsen inom biotopskydd.

  • Syftet med insatsen, som genomfördes i fält under hösten 2019, var att göra tillsynen kraftfullare och att genom samordning nå ett bättre genomslag hos allmänheten och lantbrukarna. Insatsen samordnades av Miljösamverkan Sverige, som är ett gemensamt organ för länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och Vattenmyndigheten kring tillsynen inom miljöbalksområdet.

  • Särskild finansiering fanns tillgänglig för den nationella insatsen för biotopskyddet. Alla länsstyrelser hade möjlighet att ansluta sig, men till slut var det bara sex av de 21 länsstyrelserna som deltog.

  • Länsstyrelserna fick själva välja vilken typ av odlingslandskap och biotoper man skulle inrikta kontrollen på. Stenmurar och åkerholmar var det som kontrollerades mest och det var också här man hittade flest skador.

  • I rapportens analysdel noteras att de upptäckta skadorna tyder på att det sker omfattande förluster av viktiga biologiska miljöer i jordbrukslandskapet.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen