Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 9 juni 2000

  Staten bäst på ekoskogsbruk

  Statsminister Göran Persson vill skapa en ny supermyndighet som tar hand om statens skogar.

  Idag ligger statens skogsinnehav på fyra
  händer: Fastighetsverket, Sveaskog, Fortifikationsförvaltningen
  och Naturvårdsverket (reservatsskogarna). Persson och miljöminister
  Kjell Larsson säger i en debattartikel i Dagens Nyheter att
  man vill utreda om innehavet kan samlas på en hand. Syftet
  är att staten ska bli en spjutspets för ett långsiktigt,
  ekologiskt hållbart skogsbruk. Man pekar speciellt ut problemen
  i de fjällnära skogarna.

   
  Naturskyddsföreningen, SNF, jublar över
  beslutet och konstaterar att regeringen nu möter föreningens
  krav. SNF anklagar bland annat Fastighetsverket för att ha
  bristande naturvårdshänsyn och att man vid ett flertal
  tillfällen gjort avverkningar i kontroversiella områden
  i Norrland.

   
  – Vi förutsätter att det blir ett stopp
  för avverkningar i skyddsvärda skogar under tiden utredningen
  pågår. Det är höga naturvärden som
  står på spel, säger föreningens ordförande
  Göran Enander.

   
  Vill markera ansvaret

  Miljöminister Kjell Larsson vill inte direkt
  peka ut Fastighetsverket som en miljöbov.

   
  – Nej, jag saknar inte förtroende för
  Fastighetsverket. Men det finns en del avverkningar som verket
  har fått kritik för. Däremot tror jag att det
  finns ett rationellare sätt att hantera de statliga skogarna
  på än i nuvarande uppsplittrade struktur. Inriktningen
  ska vara en myndighet som ansvarar för skogarna för
  att markera det ansvar som ligger inom naturvården, säger
  Kjell Larsson.

   
  Ökar det här på möjligheten
  för skogsägare att få utbytesmark vid reservatsbildning?

   
  – Ja. Det var ett av syftena när Sveaskog
  bildades men jag tycker att utfallet där inte varit bra,
  det är för lite skogar söderut och tillgången
  till virkesskogar i norr är också för liten. Den
  här konstruktionen löser frågan om bytesmark bättre,
  säger Larsson.

   
  Miljörörelsens kritik mot Fastighetsverket
  får inte stöd av olika skogsintressenter i Norrland.
  Den så diskuterade avverkningen i Arvliden, Västerbotten,
  har i efterhand blivit upprättad.

   
  – De miljöhänsyn som Fastighetsverket
  skulle ta, hade man tagit. Det var inget fel med den avverkningen,
  konstaterar Göran Norman, Skogsvårdsstyrelsen i Västerbotten.

   
  FSC-märkta skogsbolaget SCA tog inte emot virke
  från området men skulle ha gjort det idag efter att
  ha studerat fakta.

   
  – SCA har granskat informationen och inte funnit
  något skäl att anmärka på hur den utförts.
  Den hänsyn som tagits till naturvärden stämmer
  enligt en oberoende granskning och de principer som SCA tillämpar,
  säger Mårten Larsson på SCA Forest and Timber.

   
  Även landshövdingen i Västerbotten
  fördömer miljöaktivisternas aktion.

   
  – Lejda demonstranter från Danmark och Tyskland
  ska väl inte vara

   
  högsta instans för viktiga beslut som
  rör människors väl och ve i vårt land, menar
  han och konstaterar att avverkningen var korrekt.

   
  – Det är ur demokratisk synpunkt viktigt att
  hävda respekten för de villkor för miljöhänsyn
  och företagsamhet som regering och riksdag fastställt,
  understryker han.

   
  Även verkets avverkningen vid Vuojat förra
  året har i efterhand upprättats. Miljöorganisationerna
  hävdade att verket hade fällt ”en av Europas sista urskogar”.

   
  – Huvudbeståndet var inte mer än 110
  år och var inte klassat som nyckelbiotop. Från vår
  horisont sköter sig Fastighetsverket enligt reglerna och
  tar väldigt långtgående miljöhänsyn,
  säger Lasse Nilsson på Skogsvårdsstyrelsen i
  Norrbotten.

   
  Carita Bäcklund, skogsansvarig på Fastighetsverket,
  förstår inte heller SNFs attack på verket.

   
  – SNFs kritik är ganska svävande. Det
  är flera oberoende instanser som tittat på det här
  och inte hittat några fel. Vad det gäller Vuojat gjorde
  SNF en hel skog av några enskilda träd. I våran
  stämplingslängd fanns det bara två träd som
  var så grova att de skulle stå kvar.

   
  Naturskyddsföreningen har i efterhand dämpat
  kritiken från en hel skog till ett trettiotal träd.

   
  – Helst skulle det komma en kille från Naturskyddsföreningen
  och visa var de här träden finns. Vi har inte funnit
  dem, säger Carita Bäcklund.


  Per Österman

  Relaterade artiklar

  Till toppen