Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 3 juli

  Starkt motstånd till minskad Cap-budget

  VISBY

  21 av medlemsländerna tycker att den föreslagna nedskärningen i Cap-budgeten är för stor, säger EU-minister Hans Dahlgren (S).

   En stor majoritet av EU:s medlemsländer tycker att EU-kommissionen föreslår allt för hårda nedskärningar på jordbruksstöden.
  En stor majoritet av EU:s medlemsländer tycker att EU-kommissionen föreslår allt för hårda nedskärningar på jordbruksstöden. FOTO: Per Emgardsson

  EU:s medlemsländer har diskuterat EU-kommissionens förslag på långtidsbudget för åren 2021 till 2027 i ungefär ett halvår. De avgörande förhandlingarna hålls och det slutgiltiga beslutet fattas av regeringscheferna i Europeiska Rådet, men det förberedande arbetet görs i Allmänna rådet, där EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige. Bland hans kollegor finns ett starkt motstånd mot EU-kommissionens förslag om nedskärningar av direktstöden på 3,8 procent och en minskning av landsbygdsprogrammet med 15 procent.

  – Det finns 21 medlemsstater som säger att EU-kommissionen går för långt när de vill dra ner lite grann på jordbruksstöden. Vi från svensk sida tycker att man kan gå mycket längre när man anpassar jordbruksstöden till en mer realistisk nivå, sa Hans Dahlgren vid ett seminarium arrangerat av EU-kommissionen i Sverige under Almedalsveckan.

  Klart i december?

  Än så länge har ministrarna inte haft konkreta siffror med utgångspunkt i de egna ståndpunkterna att diskutera. Enligt Hans Dahlgren har arbetet gått bakåt under Rumäniens halvår som ordförande i Rådet. Det nytillträdda finska ordförandeskapet väntas presentera förslag på ramar för de stora utgiftsområdena åtminstone i tid till nästa ordinarie EU-toppmöte i oktober.

  Hans Dahlgren har förhoppningar om att medlemsländerna ska vara klara med sina förhandlingar före årsskiftet, något som ofta sägs vara nödvändigt för att EU-parlamentet ska hinna ge sin välsignelse i tid så att alla system, som jordbruksstöden, ska vara på plats till 2021.

  – Man brukar säga att det krävs två förhandlingsmöten med Europeiska rådet innan man har en hel budget i hamn, om man då räknar med att det kan bli ett extra möte i november så kan decembermötet bli slutpunkten.

  EU:s långtidsbudget

  Nästa långtidsbudget sträcker sig från 2021 och till och med 2027. EU-kommissionen föreslår en budget som efter förhandlingar antas av medlemsländerna i Rådet. EU-parlamentet kan rösta ja eller nej till Rådets ståndpunkt, men inte ändra i det.

  Relaterade artiklar

  Till toppen