Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 25 juli 2018

  Stark skogskonjunktur lyfter SCA

  Skogsbolaget SCA:s resultat för det andra kvartalet utföll i nivå med analytikernas förväntningar. Affärsområdena Skog, Trä och Papper levererade bättre marginaler än väntat, medan Massa var lite svagare. Begränsad produktion till följd av ombyggnadsstopp i Östrand förklarar missen.

   Östrand Massabruk.
  Östrand Massabruk. FOTO: Torbjörn Bergkvist

  ”Marknadsläget var fortsatt starkt under det andra kvartalet med god efterfrågan inom alla SCA:s produktområden”, konstaterar vd Ulf Larsson i delårsrapporten.

  Några stora problem med virkesförsörjningen har bolaget inte haft och benämner denna som ”stabil”.

  SCA:s rörelseresultat blev 744 miljoner kronor för det andra kvartalet. Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 745 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

  Försäljningen uppgick till 4,670 miljarder kronor och rörelsemarginalen landade på 15,9 procent. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 4,575 miljarder kronor för omsättningen och 16,3 procent avseende marginalen.

  Högre resultat

  Tre av de fyra affärsområdena visade alltså högre ebitda-resultat (ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och amorteringar) och marginaler än väntat.

  För affärsområdet Trä uppgick ebitda-resultatet till 230 miljoner kronor, 18 procent över analytikernas snittförväntningar.

  ”Den positiva marknadsutvecklingen inom segment Trä fortsatte under andra kvartalet och ytterligare prishöjningar genomfördes. Lagren är generellt låga i alla marknader”, skriver Ulf Larsson.

  Även för Papper var ebitda-resultatet, 618 miljoner kronor, bättre än väntat, även om avvikelsen begränsades till 3 procent.

  Bättre balans

  ”För tryckpapper har kapacitetsneddragningar bland pappersproducenter lett till en bättre balans mellan utbud och efterfrågan i en strukturellt nedgående marknad. Efterfrågesituationen har förbättrats för obestrukna papper, men även för bestrukna papper har marknaden blivit något starkare. Marknads- och produktmix har successivt förbättrats under första halvåret”, kommenterar vd:n vidare.

  Den nya massafabriken i Östrand, en jätteinvestering på 7,8 miljarder kronor, varav 6,6 miljarder nu investerats, togs i drift i juni. Processen innebar ett längre stopp i produktionen, vilket drabbat resultatet för affärsområdet Massa, vars ebitda landade på -112 miljoner kronor, en 60 miljoner kronor större förlust än väntat.

  God produktionsnivå

  ”Starten av fabriken har gått bra med de driftstörningar och behov av justering och trimning som kan förväntas. En god produktionsnivå nåddes tidigt och Östrand fokuserar nu på att säkerställa en stabil produktion och att successivt trimma fabriken upp mot full kapacitet och högsta kvalitet”, skriver Ulf Larsson, som också noterar att den första massan levererats till kund.

  Ebitda-resultatet påverkades negativt med 236 miljoner kronor för ombyggnadsstopp, med 31 miljoner kronor av planerade projektkostnader och med 75 miljoner av högre direkta kostnader.

  LÄS MER: Nya Östrand i drift enligt plan

  LÄS MER: Han ska leda Ortvikens pappersbruk

  SCA, Andra kvartalet 2018

  Skogsbolaget SCA:s rörelseresultat blev 745 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018.

  Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 745 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

  Rörelsemarginalen blev 15,9 procent. Väntat var 16,3 procent.

  Försäljningen uppgick till 4,670 miljarder kronor för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 4,575 miljarder kronor.

  Vinst före skatt inklusive engångsposter blev 740 miljoner kronor. Analytikernas förväntningar uppgick i snitt till 708 miljoner kronor.

  Relaterade artiklar

  Till toppen