Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 1 december 2017

  Ställer krav för att skydda Lunds bästa jordar

  Rör inte de bördigaste jordarna i Sverige bara för att kommunen växer. Det kräver två oppositionspartier i Lund och kritiserar styret för att inte värna den värdefulla jordbruksmarken.

  Budskapet är tydligt: Stoppa all exploatering av den bästa åkermarken i Lunds kommun under fem år. Kravet kommer från Centerpartiet och det lokala partiet FörNyaLund som går ut med ett gemensamt uttalande.

  – Det får vara ett stopp nu. Varje gång det byggs på den bästa jorden säger politikerna att det är ett undantag. Men det kan inte fortsätta på det här viset, säger Jan Annerstedt, företrädare för FörNyaLund och ledamot i byggnadsnämnden.

  2000 hektar åker borta

  I år har nya beslut fattats om att bygga på några av de bästa jordarna, alltså åkermark i klass 8-10. Och i Lund är den frågan politiskt sprängstoff. Stadsdelarna Brunnshög och Stångby utvecklas på liknande jordar. Att bygga på det viset är misstag som inte får begås igen, skriver politikerna:

  ”Kommunen får inte tänja på lagen för att kunna fortsätta med hård exploatering av den bördigaste åkermarken. I Lund har över två tusen hektar odlingsbar åker tagits ur bruk på bara 25 år”, skriver Inga Kerstin Eriksson (C) tillsammans med Jan Annerstedt (FörNyaLund) i uttalandet.

   – Den här utvecklingen måste få ett stopp. Man har satsat på kvantitet men inte på kvalitet i Lund och bygger på bland den finaste åkermarken som vi har i Sverige, anser Jan Annerstedt från partiet FörNyaLund.
  – Den här utvecklingen måste få ett stopp. Man har satsat på kvantitet men inte på kvalitet i Lund och bygger på bland den finaste åkermarken som vi har i Sverige, anser Jan Annerstedt från partiet FörNyaLund. FOTO: Markus Henttonen

  – Vi vill inte ha något idiotstopp för byggande. Det handlar om att den bästa marken som är klass 10 behöver skyddas, för allas skull, säger Jan Annerstedt.

  LÄS MER: Här ökar odlingen i Sverige

  Förra året fanns ungefär 18480 hektar åkermark kvar i Lund, att jämföra med 20 750 hektar 1992, enligt Jordbruksverket och SCB. Politikerna skriver att Lund har förlorat mest jordbruksareal av alla Skånes 33 kommuner i förhållande till sin storlek.

  – Det är en chockerande siffra, säger Jan Annerstedt.

  ”Överraskande hårt tonläge”

  Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande, håller inte med om kritiken.

  – Jag tycker inte att de har fog för den. Vi jobbar oerhört hårt med att förtäta i områden som redan är bebyggda. Vi bygger på parkeringar och tomma ytor så mycket vi kan. Samtidigt är Lund i en stor tillväxtfas och många arbetsplatser etableras. Vi växer men vi arbetar medvetet och intensivt för att bygga på så lite av den goda jorden som det går.

   Anders Almgren (S) kommunstyrelsens ordförande i Lund.
  Anders Almgren (S) kommunstyrelsens ordförande i Lund.

  Kommunstyrelsens vice ordförande, Christer Wallin (M) tycker att tonläget i politikernas uttalande är oväntat skarpt.

  – Det överraskar oss att detta kommer nu och med sådana starka formuleringar. Det är väl ett sätt att skapa mycket opinion i frågan. Men jag tycker att de kommer med fler frågor än konkreta svar.

  LÄS MER: Nu ratas golfen – banan blir odlingsmark

  Han menar att Lund också satsar på att bygga i nya områden på sämre mark.

  – Men tyvärr finns inte den efterfrågan i de alla de områdena av andra skäl.

  Kontakt med Jordbruksverket

  Frågan om framtiden för Lunds jordar får nytt bränsle av att en ny översiktsplan ska vara färdig nästa år. Planen ringar in hur kommunen ska utvecklas och vilka områden som kan komma att exploateras i framtiden.

  – Den här frågan är långt från färdigbehandlad och vi kommer att ta in och titta på mångas olika synpunkter längre fram i vår, säger Anders Almgren (S)

   Lunds befolkning växer snabbt. Våren 2017 passerades Lunds befolkning 119 000 invånare. Prognosen är att befolkningen kommer att öka med 2 procent per år fram till 2026.
  Lunds befolkning växer snabbt. Våren 2017 passerades Lunds befolkning 119 000 invånare. Prognosen är att befolkningen kommer att öka med 2 procent per år fram till 2026.

  Centerpartiet och FörNyaLund har kontakt med Jordbruksverket för att Lunds bördiga jordar inte ska hamna mellan stolarna i planeringen. De föreslår att översiktsplanen ska få ett tillägg som bara handlar om värdet på åkermarken och på vilka platser de bästa jordarna finns.

  – Då får man överblicken som politikerna inte har i dag. Man sitter inte med de siffrorna eller kunskapen och det behövs för att åkermarken ska skyddas. Annars kommer man fortsätta att ta av den bästa jorden och fortsätta att hävda att det är ”ett undantag”, säger Jan Annerstedt.

  ATL har även sökt Inga Kerstin Eriksson (C) för en kommentar.

  LÄS OCKSÅ: Skånes vilda flora allt fattigareLÄS OCKSÅ: Markägarnas ilska mot Stockholmskommunen

  Relaterade artiklar

  Till toppen