Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 22 oktober 2020

  Staket stoppar de tyska vildsvinen

  Padborg

  När afrikansk svinpest konstaterades i östra Tyskland darrade dansk grisnäring. Ett enda smittat vildsvin i Danmark skulle vara en katastrof.

  ATL har besökt gränsen där smittan ska stoppas.

  Merlin Johannes Hans är skogvaktare, anställd av statliga Naturstyrelsen. Han har det dagliga ansvaret för staketet som håller vildsvinen borta från Danmark.

  – Vi tror det finns fem, eller högst tio vildsvin kvar i landet. Vi får se vad som döljer sig i majsen, säger han och nickar mot det oskördade majsfältet.

  Här i södra Jylland är det tätt mellan majsfälten, men allt längre mellan vildsvinsobservationerna. De kvarvarande svinen ska också skjutas bort.

   Merlin Johannes Hans är skogvaktare, anställd av statliga Naturstyrelsen, och har det dagliga ansvaret för staketet som håller vildsvin från Danmark.
  Merlin Johannes Hans är skogvaktare, anställd av statliga Naturstyrelsen, och har det dagliga ansvaret för staketet som håller vildsvin från Danmark. FOTO: Anders Hansson

  Stängslet följer gränsen

  ATL träffar Merlin Johannes Hans vid en färist där markvägen passerar genom staketet. Fordon tar sig obehindrat över. Vandraren kan välja grinden i staketet om hen inte vill balansera på rören. Vildsvinen klarar inte färisten, de blir kvar söder om staketet.

   – Folk förstod inte skillnaden i storlek på vildsvinsstammen i Tyskland och Danmark. Nu ser man att det är funktionellt både för människor och för det vilda, säger Merlin Johannes Hans.
  – Folk förstod inte skillnaden i storlek på vildsvinsstammen i Tyskland och Danmark. Nu ser man att det är funktionellt både för människor och för det vilda, säger Merlin Johannes Hans. FOTO: Anders Hansson

  Vi står ett par kilometer norr om gränsen till Tyskland. Ett Natura 2000-område gjorde att man drog staketet en bit in i Danmark på den här sträckan.

  – Vi ville inte störa viltet mer än nödvändigt, säger Merlin Johannes Hans.

  Annars följer stängslet gränsen på den danska sidan. Markägarna har fått släppa från sig en två meter bred markremsa för staketbygget. Ytterligare fyra meter ingår i åtagandet, men här får marken odlas, dock med förbehållet att underhållsarbete på staketet går före grödan.

   Staketet gränsar mot Tyskland och ska skydda Danmark från den afrikanska svinpesten. Det blev färdigt hösten 2019.
  Staketet gränsar mot Tyskland och ska skydda Danmark från den afrikanska svinpesten. Det blev färdigt hösten 2019. FOTO: Anders Hansson

  Protesterna har lagt sig

  Hägnet blev färdigt förra hösten. Nu, i oktober 2020, är det grå stålstaketet väl invävt i den höstgröna växtligheten. Protesterna, som under byggperioden var livliga på framför allt den tyska sidan, har lagt sig.

  – Folk förstod inte skillnaden i storlek på vildsvinsstammen i Tyskland och Danmark. Nu ser man att det är funktionellt både för människor och för det vilda, säger Merlin Johannes Hans.

  Stoppar bara vildsvinen

  Farleder som omfattas av Schengenreglerna berörs inte alls. I övrigt är det generöst med grindar, färister och andra passagemöjligheter.

   Pålar preparerade med misshagliga dofter i kombination med kameraövervakning säkrar de större vägarna.
  Pålar preparerade med misshagliga dofter i kombination med kameraövervakning säkrar de större vägarna. FOTO: Anders Hansson

  Även vildsvin skulle kunna ta sig in via Schengenpassagerna, men garden är uppe även här. Pålar preparerade med misshagliga dofter i kombination med kameraövervakning säkrar de större vägarna. 20 000 bilder tas varje månad, ännu har inget vildsvin registrerats på bild.

  För småvilt har staketet en öppning nertill var hundrade meter. Större vilt som kronhjort klarar att hoppa över den 150 centimeter höga staketet. Endast vildsvinen stöter på patrull.

   Småvilt tar sig igenom staketet genom en öppning nertill.
  Småvilt tar sig igenom staketet genom en öppning nertill. FOTO: Merlin Hans

  – Ett jagat vildsvin i full fart skulle kanske kunna hoppa över staketet om det känner sig tillräckligt hotat, men jag tror inte det kommer att hända, säger Merlin Johannes Hans.

  Danmarks strategi: Utrota vildsvinsstammen

  Frilevande vildsvin kan sprida afrikansk svinpest och är därmed ett hot mot dansk export av griskött. Sedan 2018 är det tillåtet att jaga vildsvin dygnet runt i Danmark, året om.

  Skjutna vildsvin ska rapporteras och testas för olika sjukdomar som också kan drabba tamsvin.

  Observationer av vildsvin ska anmälas till myndigheterna, som publicerar uppgifter om var vildsvin observerats respektive skjutits.

  Hittills i år har det skjutits ett 50-tal frilevande vildsvin samt observerats 3 levande. Den senaste observationen av ett levande vildsvin rapporterades 18 oktober.

  Vildsvinsstaketet

  Folketinget beslöt i juni 2018 att bygga ett permanent vildsvinsstaket utmed den dansk-tyska landgränsen. Staketet byggdes under 2019 och är 68,8 kilometer långt, 1,5 meter högt och går en halv meter under jord.

  Stängselsträckan innehåller 20 permanenta öppningar vid vattendrag och Schengenövergångar.

  Det finns minst en färist och/eller grind på varje kilometer staket. För småvilt finns det en öppning, som är 20 gånger 20 centimeter, var hundrade meter.

  Staketbygget var budgeterat till 80 miljoner danska kronor, DKK, men kostade endast 52 miljoner DKK att bygga.

  Ett 80-tal markägare har fått släppa till mark för staketet.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen