Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 20 november 2018

  Stadgeändring oroar stärkelseproducenter

  Styrelsen för Sveriges Stärkelseproducenter får bakläxa av medlemmarna om förändringarna av stadgarna.

   – Odlarna är våra stora hjältar, det är de som skapar värdet i bolaget kortsiktigt och långsiktigt, och de är vi oerhört rädda om. Utan odling och råvara är vi ingenting, säger Pål Nilsson, styrelseordförande i Sveriges Stärkelseproducenter.
  – Odlarna är våra stora hjältar, det är de som skapar värdet i bolaget kortsiktigt och långsiktigt, och de är vi oerhört rädda om. Utan odling och råvara är vi ingenting, säger Pål Nilsson, styrelseordförande i Sveriges Stärkelseproducenter.

  Vid ett välbesökt ägarmöte i Skepparslöv under måndagen fick ledningen höra mycket oro och kritik från odlarna om den föreslagna ändringen av stadgarna, som går ut på att odlare som inte är aktiva måste lösa in sina andelar.

  – Det var ett möte med många frågor, säger ordförande Pål Nilsson.

  Per-Ingvar Johnsson från Ripa anser att de föreslagna 400 kronor per andel för inlösen är för lite i förhållande till företagets kapital. Han pekar på att många köpt andelar dyrare, och att en stor del av likviden försvinner i skatt. Passiva odlare blir orättvist behandlade i förhållade till aktiva.

  Stora förluster

  – Det är många som kan göra rätt stora förluster på detta om man får dem inlösta för 400, säger han och tycker att nivån snarare borde vara 700 kronor per andel.

  – Jag tycker man borde få del av i alla fall hälften av det egna kapitalet. Nu får man 28 procent.

  Sven Norup från Knislinge är en annan delägare som vill att styrelsen ska ta sig en rejäl funderare.

  – Vi var många som gav ett tydligt budskap och med ett konkret underlag att man ska göra så, säger han.

  – Jag har tankar om det principiella förfarandet och vilka alternativ som står till buds och så vidare, säger Sven Norup utan att vilja utveckla resonemanget ytterligare.

  Nivån ligger fast

  Styrelsen i Sveriges Stärkelseproducenter, som äger Lyckeby Starch, tog till sig av alla synpunkter. Kanske framförallt när det gäller farhågorna om skatteeffekterna.

  – Vi noterar alla frågor. Vi kommer att plocka fram ett underlag hur vi ser på detta med beskattning, säger Pål Nilsson, styrelseordförande i Sveriges Stärkelseproducenter.

  Nivån på inlösen är han inte dock beredd att öka. Det skulle drabba företaget ekonomiskt och påverka lönsamheten för de aktiva odlarna, som skulle behöva köpa nya andelar dyrare.

  – Odlarna är våra stora hjältar, det är de som skapar värdet i bolaget kortsiktigt och långsiktigt, och de är vi oerhört rädda om. Utan odling och råvara är vi ingenting.

  Saknar inflytande

  Beslutet om de nya stadgarna ska tas av fullmäktige. Beslutet kan nu komma att skjutas fram någon månad. Samtidigt måste de tas före vårbruket när ny potatis ska sättas.

  – Vi ska se om vi kan förhala processen. Men vi vill hålla tempot, det är viktigt att alla bollar har hamnat på sin plats så alla vet vad de har rätt att kontraktera.

  Per-Ingvar Johnsson har inga större förhoppningar om att ägare som måste lösa in sina andelar ska få mer betalt.

  – Det är väldigt tveksamt, där de 300 som inte är aktiva utan måste få sina andelar inlösta har i stort sett inte något inflytande i fullmäktige.

  Sveriges Stärkelseproducenter upa

  … är en ekonomisk förening med cirka 700 ägare runt om i Södra Sverige. Av dessa är cirka 400 aktiva odlare av stärkelsepotatis. Föreningen äger Lyckeby Starch, Kockens, Solam och Culinar. Koncernen omsatte senaste räkenskapsåret drygt en miljard kronor. Källa: Lyckeby och årsredovisningar.

  Relaterade artiklar

  Till toppen