Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 10 november 2019

  Specialisering skapar fokus – men kan bli sårbart

  Vad är bäst – specialisera sig eller satsa på att diversifiera sitt lantbruksföretag? ATL:s ekonomicoach reder ut begreppen.

   Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare vid Hushållningssällskapet Östergötland och ATL:s ekonomicoach.
  Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare vid Hushållningssällskapet Östergötland och ATL:s ekonomicoach. FOTO: Privat

  Vi funderar på vilka för- och nackdelar det är med att ha specialiserad produktion jämfört med att ha flera produktionsgrenar som kompletterar varandra. Vår son är på väg in i företaget och han vill att vi ska har fler produktionsgrenar. I dag driver vi mjölkproduktion på vår gård som ligger i mellanbygd med både åker och skog. Kan du ge tips på hur vi ska tänka?

  Janne och Eva

  Hej Janne och Eva!

  Det finns inte ett rakt svar på er fråga. Resultatet kan bli olika beroende på hur företaget ser ut.

  Jag sitter just nu och räknar på flera generationsskiften där frågeställningen ofta kommer upp, den unga generationen har många idéer och vill starta något nytt.

  Specialisering på en produktionsgren, till exempel mjölk, innebär att man har fokus på just mjölkproduktionen och att få bra resultat i både produktion och företaget. När resultatet blir riktigt bra beror det inte på någon annan utan på att företagaren är riktigt intresserad av produktionen och att det finns en djup och bred kunskap i att producera mjölk.

  Sårbart

  Risken – eller nackdelen – är att ett specialiserat företag kan vara väldigt sårbart. Det är svårt att snabbt byta produktionsinriktning om efterfrågan minskar och priset rasar.

  Diversifiering av produktionsgrenar innebär att ha en betydande del av inkomsten från två eller flera produktionsgrenar som mjölk, kött och entreprenad. Min uppfattning är att om det rör sig om ett enmansföretag kommer någon av produktionsgrenarna inte att fungera optimalt.

  Det kan bero på tidsbrist, brist på intresse och till viss del brist på kompetens. Tidsbristen kan avhjälpas med fler anställda, men det förutsätter att huvudansvaret för produktionsgrenarna fördelas och att allt ansvar inte ligger kvar på företagaren.

  Delat ansvar

  För er skulle det kunna bli så att ni har ansvar för en del och sonen för annan del. Ni blir då kompetenta och bra på olika saker. Men här är det viktig att intresset stämmer väl överens med den del man har ansvar för om företaget ska utvecklas riktigt bra.

  Det finns ytterligare en aspekt: även om en person är huvudansvarig ska det finnas minst en till som kan arbetsuppgifterna för att sårbarheten ska minska i företaget.

  Fördelen med diversifiering är att om en produktionsinriktning går riktigt dåligt kan en annan del samtidigt gå bra. Då är lättare att växla upp en produktionsgren som man redan har kompetens inom.

  Uppföljning viktig

  En annan sak som jag vill nämna är att det viktigt att följa upp hur lönsamheten är i respektive produktionsgren så att man vet vad man tjänar pengar på. Det kan man göra genom att ha olika kostnadsställen i bokföringen. Utan uppföljning finns det risk för att intresset går före lönsamheten när man prioriterar kommande investeringar.

  Det är inte valet mellan diversifiering och specialisering som skapar lönsamhet i företaget. Det blir lönsamt när man gör en vinst. Men det är lättare av vara diversifierad om man är flera personer i företaget.

  Elenore Wallin

  Företags- och ekonomirådgivare vid Hushållningssällskapet Östergötland

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen