Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 20 februari 2017

  Spannmålsarealerna upp med 140 procent

  "Just nu är det säljarens marknad, säger Fredrik Nilsson, spannmålschef på Berte Qvarn. Här är Lantmännens pristabell för skörd 2017.

  Först kom mjölken och grönsakerna, sedan köttet. Nu kliver spannmålsprodukterna på allvar in på den ekologiska marknaden och arealerna ökar kraftigt.

  Konsumenternas efterfrågan på ekologiska spannmålsprodukter börjar nu ta fart och odlare är inte sena att haka på.

  Antalet lantbrukare som sökt omställningsstöd för ekologisk odling ökade med 84 procent i fjol och arealerna med hela 140 procent till 54 881 hektar i fjol, enligt Jordbruksverkets stödenhet.

  FOTO: Jerry Simonsson

  Priserna stiger

  När handeln nu på allvar börjat satsa på det ekologiska sortimentet och priserna stigit har intresset ökat.

  Ica underlättar också för kommande ekoodlare genom att erbjuda konsumenter ”Vetemjöl på väg”, mjöl från odlare som är i den 2-åriga omställningsfasen och som får en merbetalning över konventionellt mjöl.

  – Detta lanserades i höstas. Vi gör det för att möta efterfrågan tillsammans med jordbrukare och vår samarbetspartner Berte Qvarn. Eftersom det finns en tröghet i systemet vill vi vara tidigt ute och ge en tydlig signal till producentledet, säger Maria Smith, miljöchef på Ica.

   Maria Smith, miljöchef på Ica.
  Maria Smith, miljöchef på Ica. FOTO: Martin Lof

  Odlarna hakar på

  Odlare har heller inte varit sena att haka på men hur många vill man inte uppge. I en stor Ica-butik i Stockholm låg konsumentpriset på ”Vetemjöl på väg” 14 procent över det konventionella mjölet.

  – Det är klart att för Ica centralt betyder ökade volymer större möjlighet till att få bättre priser. Det kommer att vara en prisskillnad (mellan eko och konventionellt) men i butik väljer en del handlare att ha lägre marginaler för att ekologiskt ska vara tillgängligt för alla och ha bra priser, säger Maria Smith.

  Räknar med tillväxt

  Ica-gruppen totalt sålde ekologiska livsmedel för 6,3 miljarder kronor i fjol, en ökning med 18 procent. Tillväxten lär avta något men man räknar ändå med tvåsiffriga tillväxttal.

  – Och på spannmålssidan är det särskilt spännande. Där fanns det ju knappt några ekologiska brödprodukter för några år sedan.

  – Det här är flerårsprojekt med Ica och beroende på hur det går kommer vi att behöva fler odlare. När man väl passerat karensdagen blir man ju riktig ekoodlare och då ska en ny odlare till, i alla fall är det ny mark som ska till, säger Fredrik Nilsson, spannmålschef på Berte Qvarn.

   Fredrik Nilsson, spannmålschef på Berte Qvarn.
  Fredrik Nilsson, spannmålschef på Berte Qvarn. FOTO: Erik Schuss

  ”Säljarens marknad”

  Berte Qvarn ser den egna tillväxten öka i takt med marknaden, ungefär 10 procent, och cirka 15 procent av deras invägning utgörs av eko.

  – Just nu är det säljarens marknad. Det är inget snack om saken. Priserna är bra och det är bra för det driver marknaden framåt, säger Fredrik Nilsson.

  Lantmännens pristabell. Priser, termin, per den 17/2 för skörd 2017. Kronor/kilo.

  I det korta perspektivet kommer efterfrågan att leda till än högre priser. Såväl Lantmännen som Svenska Foder avser att fördubbla invägningen av ekospannmål.

   Johan Andersson Anell på Svenska Kvarnföreningen.
  Johan Andersson Anell på Svenska Kvarnföreningen. FOTO: Jerry Simonsson

  Men efterfrågeökningen är bredare än så.

  – Det finns många företag som jobbar med hållbarhet mer generellt och företag som jobbar mer strategiskt med eko. Tillsammans med dagligvaruhandeln driver det ekotrenden just nu. Det finns en enorm potential för kvarnindustrin att öka eko, säger Johan Andersson Anell på Svenska Kvarnföreningen.

   ”Vetemjöl på väg”, är ett mjöl från odlare som är i den 2-åriga omställningsfasen och som får en merbetalning över konventionellt mjöl.
  ”Vetemjöl på väg”, är ett mjöl från odlare som är i den 2-åriga omställningsfasen och som får en merbetalning över konventionellt mjöl.

  Ekologiskt mål

  Utöver det nämner han andra faktorer som driver efterfrågan, inte minst Livsmedelsstrategin som nyligen presenterades.

  – Där satte man ju både produktions- och konsumtionsmål och för handeln har det blivit ett medel att positionera sig på marknaden.

  I strategin sa rege­ringen att 2030 ska 60 procent av den offentliga upphandlingen av livsmedel utgöras av ekologiska produkter.

  Totala odlade ekoarealer, inklusive bete och vall. Odlad ekoareal utgör huvuddelen, eller 399 000 hektar 2015. Arealerna för 2016 presenteras i maj. Källa: Jordbruksverket

  PREMIUM: Jämför lönsamheten mellan konventionell och ekologisk odling

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen