Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 21 maj 2002

  Spaltgolven skadar klövarna

  Spaltgolv skadar grisarnas klövar. Suggor som går på spaltgolv får mycket lättare sprickor och bölder i klövarna än suggor på djupströbäddar.

  Det visar en färsk svensk studie på
  700 djur i sex besättningar. Klövskadorna gör att
  suggorna slås ut i förtid. Det kan kosta mycket pengar
  för bonden.

  – Suggorna bör gå på djupströbäddar
  under den största delen av tiden. Då har vi egentligen
  inga skador, säger Carl-Johan Ehlorsson, veterinär vid
  Svenska djurhälsovården i Klippan.

   
  Hans studie är den första som visar hur
  klövarna ser ut hos levande suggor i olika inhysningssystem.
  Klövskador – sprickor och klövröta – var vanligast
  hos suggorna på spaltgolv.

  Utformningen av spaltgolven ger oftast felaktig belastning
  och ökat slitage på grisarnas klövar. Det ökar
  risken för infektioner, särskilt om hygienen är
  dålig.

   
  Det går inte att ha så mycket strö
  i system där gödselytan består av spaltgolv. Betongen
  sliter då på klövarna, som aldrig hinner växa
  i kapp. Belastningen på klövarna blir för stor
  när grisarna går på spaltgolvet och det blir
  tryckskador på klövkanter och undertill på klövarna.

  De flesta av dagens svenska grisar är inhysta i system
  där gödselytan består av betongspalt.

   
  Carl-Johan Ehlorsson håller på med fler
  studier, bland annat på gyltor. Hans vidare forskning och
  studier i bland annat Danmark tyder på att problemen med
  spaltgolv gäller alla svin.

  Carl-Johan Ehlorsson är inte förvånad över
  resultaten. Sedan början av 1990-talet har de stora problemen
  med klövskador hos suggor uppmärksammats.

  – Det här var ett sätt att sätta siffror på
  det för att kunna visa att det kostar, både i djurlidande,
  men också i börsen.

   
  I hans studie var utslagningen av suggorna nio procentenheter
  högre i besättningar med spaltgolv. En sådan ökad
  utslagning motsvarar en årskostnad per sugga i produktion
  med 270 kronor. Det innebär upp emot 150 000 kronor per år
  för den som har 500 suggor.

  Ett inhysningssystem med förhållandevis hög
  årskostnad kan totalt sett bli billigare för uppfödare.

   
  Det är vettigt att investera i ett system där
  grisarna, åtminstone under vissa tider, går på
  djupströ, tycker Ehlorsson.

  – Fötterna är huvudsaken. Har grisarna inte bra
  klövar klarar de inte den produktion vi kräver av dem,
  säger han.

  Han är väl medveten om att det kan vara svårt
  att få tillräckligt med halm i norra delen av landet.
  Halmen är också dyrare att hantera. Ändå
  vill han att suggorna ska få gå på djupströ
  minst sex veckor efter avvänjningen.

   
  Här ställs djurhälsa mot miljö
  och andra aspekter. Ehlorsson sätter djurhälsan främst.

  Halmbäddar ger 80-90 procents kväveförlust
  medan kväveförlusten med spaltgolv bara är 10-20
  procent.

  – Det är inte enkelt. Det gäller att hitta nya lösningar,
  säger Ove Olsson, adjungerad professor vid djurhälsovården,
  som tillsammans med Ehlorsson och en tredje kollega presenterade
  studien i det senaste numret av Svensk Veterinärtidning.

  Han har analyserat kostnader i sinsugghållning. Hans
  slutsatser:

  * Ströbäddssystem med ätbås rekommenderas
  under betäckningsperioden.

  * Detsamma eller ätbås med permanent ströad
  liggyta och spaltgolv rekommenderas under dräktighetsperioden.

  * Enkla system utan foderstyrning med spaltgolv och sparsamt
  med strö är negativa för djurhälsan och totalekonomiskt
  ofördelaktiga.

   

  Helena Wennström

  Relaterade artiklar

  Till toppen