Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 29 januari 2019

  Solceller populärt bland lantbrukare

  Viljan att investera i förnybar energi är stark bland lantbrukare och solceller är den populäraste tekniken. Det visar en undersökning som Landja Marknadsanalys gjort på uppdrag av LRF.  

  466 lantbruksföretagare svarade på enkäten om klimatpåverkan och energiinvesteringar som Landja Marknadsanalys skickade ut i höstas till 1000 lantbruk med över tio hektar åker.

  Undersökningen visar att en dryg tredjedel av enkätdeltagarna planerar att investera i förnybar energi under de kommande tolv månaderna. Åtta av tio som tänker göra klimatsmarta investeringar satsar på solel.

  – Allt fler lantbrukare vill bli mer självförsörjande på energi och mindre beroende av framtida elprisökningar. Vi är inne i solcellseran nu, säger Niklas Bergman, LRF:s expert på resurseffektivitet.

   Solceller är populärt bland lantbrukare, visar en ny undersökning.
  Solceller är populärt bland lantbrukare, visar en ny undersökning. FOTO: Mostphotos

  Bra att prata med oberoende rådgivare

  En förklaring till solcellernas popularitet är att investeringen ofta betalar sig snabbare än andra alternativ.

  – Solceller är en mindre investering än vindkraftverk eller biogasanläggning, samtidigt som återbetalningstiden är kortare. Alla investeringar är unika men en solcellsanläggning brukar betala sig inom åtta till tolv år, säger Niklas Bergman.

  Solcellspaneler optimeras ofta till gårdens årsförbrukning eller strax under. Det kan vara en god idé att prata med en oberoende rådgivare som kan regler och skattenivåer innan anläggningen byggs.

  – En lantbrukare berättade att försäkringsbolaget ville att han skulle bygga ett stängsel runt sin markanläggning för att minska stöldrisken, säger Niklas Bergman.

   Johan Lindahl, talesperson för branschorganisationen Svensk solenergi.
  Johan Lindahl, talesperson för branschorganisationen Svensk solenergi. FOTO: Göran Ekeberg/Svensk solenergi

  Stor potential inom lantbruket

  Han tror att solcellsinvesteringarna kommer att fortsätta oavsett hur den nya regeringen ställer sig till subventionering av solceller.

  – Jag tror inte att det skulle bli så mycket dyrare om solcellsstödet togs bort, priserna skulle nog anpassa sig. Däremot finns en irritation över elbolagens höga nätavgifter, säger Niklas Bergman.

  Enligt branschorganisationen Svensk solenergi ökade solcellsmarknaden med 50 procent under 2017 jämfört med det föregående året. Talespersonen Johan Lindahl tror att ökningen för 2018 blir ännu högre, han menar att det finns en stor potential inom lantbruket.

  – En studie visar att om det skulle sättas solceller på alla lantbruksfastigheters lämpliga tak så skulle två terawattimmar el kunna produceras utan att ta någon ny mark i anspråk, säger Johan Lindahl.

   ”Jag ser inga hinder som skulle kunna stoppa solcellsvågen”, säger Niklas Bergman, LRF:s expert på resurseffektivitet.
  ”Jag ser inga hinder som skulle kunna stoppa solcellsvågen”, säger Niklas Bergman, LRF:s expert på resurseffektivitet. FOTO: LRF

  Relaterade artiklar

  Till toppen