Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 1 december 2018

  Lettisk kritik mot Södra-köp

  Lettiska bönder är kritiska till Södras köp av jordbruksmark från Bergvik skog.

  – Affären har försatt våra medlemmar i ett osäkert läge, säger bondeledaren Maira Dzelzkaleja-Burmistre.

   När Södra köper Bergvik Skogs tillgångar i Lettland följer även stora arealer jordbruksmark och övrig mark med.
  När Södra köper Bergvik Skogs tillgångar i Lettland följer även stora arealer jordbruksmark och övrig mark med. FOTO: Mosphotos

  När Södra köper Bergvik Skogs tillgångar i Lettland för motsvarande 3,3 miljarder kronor följer inte bara 80 000 hektar skog med i köpet. Även stora arealer jordbruksmark och övrig mark följer med. Till ett värde av nästan en halv miljard kronor, enligt ATL:s beräkningar.

  – Det är viktigt att betona att denna affär även omfattar 20 000 hektar jordbruksmark, varav en del odlades av våra medlemmar, säger Maira Dzelzkaleja-Burmistre.

  Skapat osäkerhet

  Hon är vice ordförande i Zemnieku Saeima, Bondeparlamentet. Och enligt henne är majoriteten av lantbrukarna intresserade av att köpa ut jordbruksmarken, och nu har försäljningen från Bergvik Skog till Södra skapat osäkerhet.

  – Utan tvekan hade vi varit mer glada om jordbruksmarken köptes av Lettländska staten.

  Maira Dzelzkaleja-Burmistre berättar att man kan sälja jordbruksmark till en statlig fond om man inte säljer direkt till lantbrukare.

  – Eftersom Södra ägs av bönder och skogsägare hoppas vi att de kommer att förstå och sälja eller arrendera ut marken till lokala lantbrukare.

  Ingen anledning till oro

  Bergvik Skog har haft ett program för att sälja jordbruksmark till framför allt lokala lantbrukare. Även Södra, som sedan tidigare äger mark i Lettland, har haft som inriktning att avveckla innehavet av jordbruksmark.

  – Det är exakt samma strategi som vi har haft på våra befintliga innehav, säger Olof Hansson affärsområdeschef på Södra Skog, som tänker låta inriktningen ligga fast även med jordbruksmarken man köper från Bergvik Skog.

  – Vi har stor förståelse för att det uppstår osäkerhet vid ägarskiften, men vill betona att det inte finns anledning till oro. Vi är också öppna för att föra en dialog med företrädare för jordbrukssektorn kring vår hantering av jordbruksmarken.

  Värnar det öppna landskapet

  Södra säljer dock inte all jordbruksmark till lantbrukare. En del av marken planteras med framför allt gran, björk och asp.

  – Vi försöker sälja tillbaka jordbruksmarken som är brukningsbar, och den mark som inte är lika brukningsbar kan man beskoga, och vi kommer att fortsätta jobba på samma sätt även framåt.

  De lettiska lantbrukarna är dock emot att plantera skog på åkermark. De vill värna det öppna landskapet och oroar sig för landets självförsörjning vid en kris. Och enligt Maira Dzelzkaleia-Burmistre ökar intresset för att bruka jordbruksmarken, även den som övergavs när kollektivjordbruken lades ned.

  – Vi tror att vi kommer att behöva all vår jordbruksmark i framtiden, säger Maira Dzelzkaleja-Burmistre.

  Relaterade artiklar

  Till toppen