Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 19 september 2002

  Södra Sahara börjar åter grönska

  I hela Sahelregionen längs Saharas sydsida håller ökad växtlighet på att tränga tillbaka öknen. Nya satellitbilder avslöjar den häpnadsväckande utvecklingen, som går helt emot vad alla experter hade trott, skriver tidskriften New Scientist.

  Geografer från Sverige, Storbritannien
  och Danmark har tillbringat månader med att studera 15 års
  satellitfoton tagna över Sahelregionen. De har upptäckt
  en påtagligt ökad grönska i södra Mauretanien,
  norra Burkina Faso, nordvästra Niger, centrala Tchad, stora
  delar av Sudan och delar av Eritrea.

  ”Vegetationen har ökat gradvis sedan mitten av 1980-talet
  men i stort sett ingen har lagt märke till det. Först
  nu börjar bevisen läggas samman”, skriver tidskriften
  i det nummer som kommer ut på lördag.

  Den mest spektakulära förändringen har skett
  i norra Burkina Faso, som för bara två decennier sedan
  beskrevs som ett hjälplöst offer för en obeveklig
  ökenspridning. En snabbt växande befolkning och utarmande
  jordbruksmetoder på magra jordar förmodades påskynda
  Saharas utbredning söderut.

   
  Kolsänka

  Men nu har denna region återhämtat sig
  så bra att växtligheten börjar kunna fungera som
  ”kolsänka”, den term som brukar användas för skogsområden
  som suger upp koldioxid ur atmosfären och på så
  sätt bromsar uppvärmningen av jorden.

  I en provins i Burkina Faso har skördarna av hirs och
  durra ökat med upp till 70 procent på senare år.
  Många familjer som tidigare tvingats söka sin utkomst
  under slaveriliknande förhållanden på kaffe-
  och kakaoplantager i grannländer börjar nu komma tillbaka,
  skriver New Scientist.

  Varför utvecklingen tagit en så oväntad, positiv
  riktning är oklart. Det kan enligt New Scientist bero på
  bättre regn efter de svåra torkperioderna på
  1970- och 80-talen, eller på förbättrade jordbruksmetoder.

   
  Nya metoder

  En enkel men framgångsrik teknik, som den brittiska
  organisationen Oxfam propagerat för i 20 år, går
  ut på att bönderna binder jorden i sluttningar genom
  att lägga ut stenar i långa rader, så att inte
  plötsliga regnoväder spolar bort matjorden och vattnet
  hålls kvar tillräckligt länge för att hinna
  sjunka ner i jorden.

  Enligt Chris Reij, forskare vid Amsterdams fria universitet,
  har denna stenläggningsteknik resulterat i att det nu växer
  resliga träd på marker i Yatengaregionen i Burkina
  Faso, där det för 15 år sedan knappt fanns ett
  grässtrå.

  Så sent som vid det stora miljömötet i Johannesburg
  vid det senaste månadsskiftet sade FN:s miljöprogram
  UNEP att mer än 45 procent av Afrika för en kamp mot
  ökenspridning och att Sahel var den mest utsatta regionen.

   
  TT-AFP

  Relaterade artiklar

  Till toppen