Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 17 maj 1999

  Södra höjer priset på massa

  Södra fortsätter att höja priset på massa. Under kort tid har priset stigit från 460 till 520 dollar per ton.
  Inte sedan september 1995 har lagren för långfibrig barrmassa varit så låga som nu förutom en kort svacka under förra våren. Under de senaste månaderna har producentlagren på norra halvklotet fallit brant vilket gjutit mod i massaproducenterna.

  Fast stigande
  När pristrenden är stegrande är pappersproducenterna beredda att köpa på sig massa för att slippa betala ännu mer längre fram. Vilket i sin tur spär på efterfrågan och priserna ytterligare. Sedan början av 1999 har trenden varit fast stigande.
  Bakgrunden till den allt starkare massakonjunkturen är också att Asien fortsätter att hålla efterfrågan uppe. Kina köper i storleksordningen 40 000 ton i månaden vilket gör att de kanadensiska massabruken har fullt upp att förse den marknaden med tillräckliga mängder. Det har som följdverkan att kanadensarna håller sig borta från Europa vilket öppnat upp för prishöjningarna.

  Södra i täten
  Södra-koncernen ligger som vanligt i täten för prisökningarna.
  – I Asien är efterfrågan på massa snart i samma nivå som före krisen, konstaterar Södra Cells marknadsdirektör Ulf Edman.
  En annan orsak är att efterfrågan på finpapper och tryckpapper är hög.
  Det nya priset gäller från den 1 juni.

  Per Österman

  Relaterade artiklar

  Till toppen