Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 10 september

  Snart kan du bygga eget 5G-nät

  Företag och organisationer i hela landet ska få möjlighet att bygga egna, privata 5G-nät. Både jordbruk och skogsbruk finns med på topplistan över de näringsgrenar som telekombranschen prioriterar.

   Mobilmast för 5G-nät.
  Mobilmast för 5G-nät. FOTO: Christoph Dernbach/DPA/TT

  Med ett eget 5G-nät kan företag, kommuner och andra aktörer få betydligt bättre mobiltäckning lokalt än vad kommersiella operatörer kan erbjuda i dag. För en lantbrukare skulle det kunna innebära ett eget mobilnät som täcker åkrar, betesmarker och skogsområden.

  Hur bra täckning och kapacitet det lokala, privata 5G-nätet får beror på vad det enskilda företaget är berett att investera.

  Telekombranschen har listat drygt tio prioriterade näringsgrenar, inklusive jordbruk och skogsbruk, för vilka man avser att ta fram skräddarsydda privatnät. Bland annat Ericsson är i full gång med utvecklingen.

  – Dessa mobilnät kan ha 10, 100 eller 1 000 anslutningar. All utrustning som behövs paketeras för dessa lokala nät. Vanliga kommersiella mobilnät är byggda för minst 10 000 användare, säger Elmar Trojer, forskningsledare inom teknikutveckling på Ericsson.

   Elmar Trojer, Ericsson.
  Elmar Trojer, Ericsson. FOTO: Privat

  I en första fas utvecklas privata nät för tillverkningsindustrin, hamnar, flygplatser, kraftverk och gruvor. Men lantbruket ligger inte långt efter:

  – Ericsson planerar att utveckla produkter även för jordbruket, säger Elmar Trojer.

  Ericsson säljer de nya privatnäten via sina återförsäljningskanaler i varje land, i Sverige via Telia och Telenor. Nokia har motsvarande produkter och andra kanaler in på den svenska marknaden.

  Kan söka eget tillstånd

  Telia, Telenor och 3 uppger för ATL att de planerar att erbjuda företag i Sverige abonnemang på privatnät baserade på operatörernas egna radiofrekvenser. Det företag som inte nöjer sig med det kan i stället välja att söka tillstånd av Post- och telestyrelsen, PTS, för ett eget privatnät som de får full kontroll över. Fristående teknikleverantörer som till exempel Netmore eller Combitech kan engageras för att svara för installation och nätdrift.

  Beslut om nya tillståndsregler förbereds just nu av PTS.

  – PTS har ambitionen att börja ge tillstånd för privata nät under 2020, säger Nina Gustafsson, enhetschef för spektrumförädling på myndigheten.

   Nina Gustafsson, PTS.
  Nina Gustafsson, PTS. FOTO: PTS

  Ett bolag som hoppas på tillstånd är Stora Enso, som vill ha privata 5G-nät på sina fabriker.

  – Vi ser ett starkt behov av att få möjlighet att själva kunna välja var och när vi vill bygga privata mobilnät, säger Teemu Salmi, chef för IT och digitalisering i Stora Enso-koncernen.

   Teemu Salmi, Stora Enso.
  Teemu Salmi, Stora Enso. FOTO: Stora Enso

  Även Häckeberga Säteri i Skåne är intresserade.

  – En fördel för Häckeberga med ett privat mobilt bredbandsnät är att vi då kan bygga ut den mobiltäckning som blir lönsam för oss. Jag bedömer att vi redan i dag skulle kunna spara pengar med en fullgod mobiltäckning, och i framtiden kommer det att bli ännu viktigare, säger vd Henrik Tham.

  Nej till roaming

  För de företag som har egna privatnät är det värdefullt att kunna få samtrafik och roaming med de stora mobilnäten. Detta har också förordats av bland annat LRF och Sveriges kommuner och regioner, men operatörerna har sagt nej.

  Nya statliga krav kan dock ändra läget.

  – Om de nationella mobilnätsoperatörerna får statliga bidrag för utbyggnad av mobilnäten på landsbygden, är det rimligt om man också ställer någon form av krav på tillträde till dessa delar av näten. Bidrag skulle till exempel kunna villkoras med krav på samtrafik, nationell roaming eller liknande, vilket även privata nät skulle kunna dra fördel av, säger Rikard Englund, avdelningschef för marknadsreglering på PTS.

   Rikard Englund, PTS.
  Rikard Englund, PTS. FOTO: PTS

  Finns i Finland

  De senaste åren har 19 länder, främst de ledande industriländerna, beslutat att öppna dörren för privata nät. Resten av världen följer efter: Finland fattade beslut 2019.

  Olika frekvenser

  Alla mobilnät ligger i olika frekvensband, från 450 MHz upp till 70/80 GHz. Det är PTS som tilldelar mobiloperatörerna frekvensband.

  Kostnaden för mobilnättäckning kan vara 70-80 procent lägre om de lägre frekvensbanden utnyttjas, till exempel 600- eller 700 MHz-bandet, jämfört med frekvensband i 3,5 GHz. Inte minst i glesbygd skulle det därför kunna vara värdefullt om de privata näten fick tillgång till låga frekvensband.

  Det beslut om tillståndsregler för privata nät som PTS just nu förbereder gäller högre frekvensband. Myndigheten har dock beslutat undersöka om det finns möjlighet att ge tillstånd för privatnät även i låga frekvensband. Det finns ledigt frekvensutrymme.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen