Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 1 augusti

  Smittskyddsärende mot Sverige läggs ned

  Hotet att Sverige ska dras inför EU-domstolen för att försvara kravet på tester av paratuberkulos på importerade nötkreatur är avvärjt. Men det räddar inte testkraven.

   Tvisten mellan Sverige och EU-kommissionen om krav vid införsel av levande nötkreatur är över.
  Tvisten mellan Sverige och EU-kommissionen om krav vid införsel av levande nötkreatur är över. FOTO: Anders Ingvarsson

  2009 uppmärksammades EU-kommissionen, av en svensk lantbrukare, på de svenska kraven att levande nötkreatur som förs in i Sverige måste vara bevisat fria från paratuberkulos.

  EU-kommissionen fann att det bryter mot reglerna för den inre marknaden och EU:s egna smittskyddsregler. Därför inleddes ett överträdelseärende mot Sverige. Ett sådant ärende kan sluta med att EU-kommissionen drar ett land inför EU-domstolen.

  Testkraven ska bort ändå

  Efter 10 år av korrespondens mellan EU-kommissionen och Sverige har ärendet nu lagts ner. Men det betyder inte att Sverige är fritt att fortsätta kräva tester av livdjur innan införsel. Som ATL tidigare skrivit så träder en ny djurhälsolag i kraft i april 2021.

  Den svenska regeringen och branschföreträdare hoppades länge att det nya regelverket skulle ge ett officiellt klartecken för testkrav för paratuberkulos, men det blev tvärtom. Regeringen tillsatte i december 2018 en utredning som arbetar med förslag på hur smittskyddet ska upprätthållas inom den nya lagens ramar. Utredningen ska vara klar senast den sista december i år.

  Paratuberkulos och PRRS

  Paratuberkulos är en bakterieinfektion som främst drabbar idisslare. Bakterierna är motståndskraftiga och kan överleva länge i miljön. I en smittad besättning är det vanligt att sjuka djur inte visar några synliga symtom.

  Relaterade artiklar

  Till toppen