Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 11 februari

  Småskalig gårdsgas kan bli lönsam investering

  Slöinge.

  Den svenska gårdsgasen ökar. Och med nya stöd väntas utbyggnaden av småskalig biogas öka ännu mer.

  ­– Det kan ta väldig fart i Sverige det här, säger konsulten Stefan Halldorf.

  Utanför lagården står biogasreaktorn och puttrar av gödsel från 250 kor. Två gasmotorer driver generatorerna som producerar 20 MWh i månaden.

  3 MWh går åt för att driva biogasanläggningen, resten används i lagården eller matas ut på elnätet.

   Fredrik Klang och Henrik Stenström på Berte gård har satsat på en biogasanläggning på mjölkgården. "Sett till kapitalbindningen genererar biogasanläggningen mer än korna", säger Henrik Stenström.
  Fredrik Klang och Henrik Stenström på Berte gård har satsat på en biogasanläggning på mjölkgården. "Sett till kapitalbindningen genererar biogasanläggningen mer än korna", säger Henrik Stenström. FOTO: Torbjörn Esping

  Gårdsanläggningen av märket Biolectric har varit i drift i tre år och är en lönsam investering.

  – Det bär sig. Det ger väl ett resultat på 50–60 000 kronor om året, säger Henrik Stenström, VD för Berte gård.

  – Sett till kapitalbindningen genererar den mer än korna.

  6 gårdar har vågat satsa

  Sedan 2015 har användningen av biogas fördubblats i Sverige. Men produktionen har bara ökat fem procent. Osäkerhet kring utvecklingen av statliga stöd har gjort att det bara byggts ett fåtal biogasanläggningar.

  Men några lantbrukare har trots allt vågat satsa. Förra året byggdes sex gårdsanläggningar för biogas, enligt konsulten Stefan Halldorf, som samlar in statistiken.

  – Det går framåt. De har byggt på chans förra året och har hoppats på att det här är något staten kommer att satsa på.

  Ännu är det bara några få procent av gödseln som rötas till biogas. Men enligt en utredning som kom före jul är målet att rötningen av gödsel ska öka uppemot fem gånger.

  Utredningen föreslår tre stöd som ska finnas i tio år. Just långsiktigheten kommer att få stor betydelse, tror Stefan Halldorf.

  – Det ger ju helt andra förutsättningar att räkna hem en anläggning. Det kan ta väldig fart i Sverige det här.

  Läs också: Nytt stöd ska ge ökad förgasning av skogsrester

  Nackdel för svenska biogasproducenter

  Utredningen föreslår ett gödselgasstöd på samma nivå som i dag och det ger lönsamhet för gårdsanläggningarna.

  – Det har de så länge gödselgasstödet består, säger Stefan Halldorf.

  Svenska biogasproducenter har en nackdel genom att de inte ligger vid ett gasnät, och att det är långt till marknaden.

   Efter 20 dagar i biogasanläggningen pumpas biogödseln vidare för till en brunn i väntan på spridning på åkrarna.
  Efter 20 dagar i biogasanläggningen pumpas biogödseln vidare för till en brunn i väntan på spridning på åkrarna. FOTO: Torbjörn Esping

  Två kor med kalv producerar gödsel nog för biogas till en bil. På landet finns det inte tillräckligt många gasbilar inom en gårds upptagningsområde. Därför används biogasen till elproduktion, som ger en lägre intäkt.

  Utredningen föreslår en uppgraderingspremie och en förvätskningspremie, det sistnämnda stödet kan göra det lönsamt att flytta biogasen till marknaden.

  – Går man över och gör flytande gas kan man transportera den längre, då behöver inte marknaden vara så lokal, säger Stefan Halldorf.

  Funderar på att bygga ut

  På Berte gård har det varit tre lärorika år med biogasen. Det har ofta strulat med pumpar och omrörning av flytgödseln från korna.

  – Man måste ha det rätta teknikintresset. Det är inget självspelande piano, säger Fredrik Klang, anställd på gården och den som sköter biogasanläggningen.

  För att öka gasproduktionen funderar Berte gård på att bygga en större rötkammare. Och gödseln har nyligen kompletterats med rester från SIA-glass.

  – Nu när glassrest tas in kommer gasutbytet och lönsamheten öka, säger Henrik Stenström, som också grubblar på hur man kan ta tillvara överskottsvärmen.

  – Vi tittar på en anläggning för foderberedning, kanske man kunde använda spillvärmen till att torka spannmålen.

  Men det krävs stöd för att biogasanläggningen ska vara lönsam. Berte gård har fått ett investeringsstöd på 40 procent, och får gödselgasstödet på 40 öre/kWh.

  – Det är en förutsättning för att det ska gå runt, annars hade det inte gått, säger Henrik Stenström.

  De här stöden finns i dag

  • Investeringsstöd: Du kan få företagsstöd om du bygger en anläggning för produktion och användning av gödselbaserad biogas. Du kan få 40 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.
  • Gödselgasstöd: Du som driver en biogasanläggning och rötar gödsel kan ansöka om att få upp till 40 öre per kilowattimme gas du producerar.

  Källa: Jordbruksverket.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen