Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 25 augusti 2019

  Smart torkbygge höll nere kostnaderna

  Saladamm

  Åby gård har byggt en torkanläggning efter eget huvud för att kunna utnyttja begränsade gårdsytor effektivt och få torken att smälta in i gårdsmiljön. Många timmar eget arbete har hållit kostnaderna i schack.

  Detta är en artikel ur nr 9/2019 av tidningen Lantmannen. För att få veta mer om tidningen, eller teckna en prenumeration, klicka här.

   Tobias, Sune och Håkan Johansson berättar om sin nya torkanläggning på Åby Gård.
  Tobias, Sune och Håkan Johansson berättar om sin nya torkanläggning på Åby Gård. FOTO: Anders Fällman

  Åby Agro AB norr om Sala i Västmanland brukar 490 hektar, 250 egen areal och 240 hektar som arrende och brukningsavtal. Under en normalskörd hantera de cirka 2 000 ton. Gårdens gamla spannmålstork är anpassad för 100 till 140 hektar och därför byggde Åby en större torkanläggning och låter den gamla vara en aktiv reservanläggning.

  Varje gård har unika förutsättningar, men trion Sune, Tobias och Håkan Johansson gjorde som så många andra gör när planerna på en byggnation tar fastare form: de gjorde studiebesök på några gårdar för att få ta del av idéer och erfarenheter.

  De beslutade att bygga en torkanläggning som kan lagra hela skörden och när det blir en säsong med toppskördar kan maskinhallen vägg i vägg vara dragspelet.

   Den 3 oktober 2017. Markarbetena är klara och skruvandet och svetsandet har påbörjats.
  Den 3 oktober 2017. Markarbetena är klara och skruvandet och svetsandet har påbörjats. FOTO: Anders Fällman

  Att vid behov kunna utnyttja maskinhallen från 1999 som planlager var en av grundidéerna när tankarna på en ny tork tog fastare form. Den lösningen sänkte investeringskostnaden med mellan 300 000 och 350 000 kronor och gör att den nya torken smälter bättre in i gårdsbilden med röda byggnader av olika ålder.

  – Behöver vi utnyttja maskinhallen för att lägga spannmål på golvet måste några maskiner stå ute en period, men det betraktar vi som ett angenämt problem, ler bröderna Tobias och Håkan och pappa Sune Johansson.

  Kostnadsmedvetenhet präglar utformningen av anläggningen. En summa sparades på att välja skjutdörrar i stället för vikportar och leverantören ansåg att anläggningen skulle fungera med en elevator, men Åby föredrog två.

   Torkhuset med vidbyggt snedtak placerades vägg i vägg med maskinhallen från 1999.
  Torkhuset med vidbyggt snedtak placerades vägg i vägg med maskinhallen från 1999. FOTO: Anders Fällman
   Boss- och dammcyklonerna står tiotalet meter från torkens vägg för att skydda väggen. Planen är att bygga in dem.
  Boss- och dammcyklonerna står tiotalet meter från torkens vägg för att skydda väggen. Planen är att bygga in dem. FOTO: Anders Fällman

  Hela byggprocessen pågick från maj månad 2017 till juli 2018 och anläggningen blev klar i tid till skörd 2018. Markarbetena inför bygget gjorde Åby själva med inhyrda maskiner. 1 500 kubikmeter sten forslades bort med en dumper och en 27-tons grävare. Utöver det sprängdes 150 kubik berg bort.

  Plattan för den nya torken behövde gjutas 55 centimeter högre än maskinhallens golv för att komma upp i en nivå som passade torkens genomfart.

   Lastbilar som hämtar spannmål gör en u-sväng runt rundburkarna och kör in i höghuset. Om Åby behöver utöka lagringsvolymen ytterligare finns det plats att förlänga raden av rundburkar.
  Lastbilar som hämtar spannmål gör en u-sväng runt rundburkarna och kör in i höghuset. Om Åby behöver utöka lagringsvolymen ytterligare finns det plats att förlänga raden av rundburkar. FOTO: Anders Fällman

  Torkhuset är 8,4 x 17,4 meter och breddades med en tillbyggd lägre del som rymmer pannrum, buffertflisförråd på 35 kubikmeter och ett förlängt tak som ett lastbilsekipage ryms under.

  – Det är en av lösningarna som vi är nöjda med. Torkhuset ser inte lika tornlikt ut och åkaren kan hålla till under tak och täcka lasten, berättar Tobias.

  En annan lösning de redan vet att de uppskattar är valet att bygga en mellanvägg mellan delen med torken och fickor och delen med elevatorgropen och utlastningsfickorna.

  – Nu är torkdelen dammfri och det spar tid för skötsel och underhåll och ökar trevnaden, konstaterar Håkan.

  En annan lösning som prioriterades var att hålla torkens yttervägg fri från damm genom att låta rören från boss- och dammcyklonerna mynna ut ett tiotal meter från torkens vägg.

  – I höstas ställde vi en vagn under, men det är ingen bra lösning. Jag hoppas vi hinner bygga in ytan innan årets skörd, erkänner Sune Johansson.

   Luckan i väggen öppnas när det är dags att fylla på pannans flisförråd.
  Luckan i väggen öppnas när det är dags att fylla på pannans flisförråd. FOTO: Anders Fällman
   Akron Bio 400, som eldas med gårdens egen flis.
  Akron Bio 400, som eldas med gårdens egen flis. FOTO: Anders Fällman

  Torkanläggningen är levererad av Akron och kryddad med några egna lösningar. Trion Johansson berättar att Akron kunde lämna utrymme för några fria val och det fällde avgörandet när man valde leverantör.

  – Flera tillverkare av varmluftstorkar levererar förnämlig teknik och kvalitet. I slutändan blir det nog oftast den enskilda gårdens förutsättningar som avgör vilken leverantör som passar bäst. I vårt fall föll valet på Akron.

  Torken, en Svegma 3015 dubbel satstork, med en kapacitet på 12,5 ton per timme, matchar Åbys hantering av stora volymer flis från egen skog och behovet att växla mellan flera grödor.

  Det finns redan vattenbaserad uppvärmning av bostäder och gårdsverkstad och därför investerade de i en separat varmluftspanna för flis från Akron. Buffertförrådet räcker tre dygn och fylls på med frontlastare.

  Torkens varmluftsfördelare tillåter en effektiv eldning i flispannan. Varm luft leds till den tork som torkar samtidigt som kall luft leds till andra torken och kyler den nedtorkade varan.

   Luftfördelaren till höger bakom pannan reglerar luftflödena till den dubbla satstorken.
  Luftfördelaren till höger bakom pannan reglerar luftflödena till den dubbla satstorken. FOTO: Anders Fällman

  Anläggningen kan lagra 2 200 m3, exklusive reservutrymmet på maskinhallens golv. Två utlastningsfickor rymmer 105 m3 vardera och det ger en kapacitet att vara en attraktiv säljare av spannmålen. Utöver det har anläggningen två våtfickor, tre lagringsfickor med golvsvepertömning och intill torkbyggnaden två rundsilos som tillsammans rymmer 1 500 m3.

  – En del kollegor väljer att hålla i sär tippgrop och utlastningsfickor i byggnationen, men vi tycker att fördelarna med en klassisk lösning överväger, den spar yta.

   Torken är avskild från tippgrop och utlastningsfickor med en mellanvägg som skyddar torken från damm.
  Torken är avskild från tippgrop och utlastningsfickor med en mellanvägg som skyddar torken från damm. FOTO: Anders Fällman

  Familjerna Johansson hade möjlighet att mobilisera arbetskraft under byggnationen och det bidrog till att investeringen landade på cirka sju miljoner kronor, inklusive investeringsstöd och ersättning från klimatklivet för flispannan.

  – Man lär sig anläggningen från grunden om man bygger själv. Det är en styrka och dessutom är det roligt att känna sin anläggning.

  – Vi var som mest sex personer samtidigt i arbete med torkbygget! Vi har dragit i varenda skruv själva, berättar trion Tobias, Håkan och Sune Johansson.

  Detta är en artikel ur nr 9/2019 av tidningen Lantmannen. För att få veta mer om tidningen, eller teckna en prenumeration, klicka här.

   Det fanns plats att bygga en brygga vid utlastningsfickorna.
  Det fanns plats att bygga en brygga vid utlastningsfickorna. FOTO: Anders Fällman

  Åbys nya torkanläggning

  • Dubbel satstork, Svegma 3015, 12,5 ton/h, 5 procent.

  • Varmluftspanna, Akron Bio 400. Eldas med flis, 35 m3 buffertförråd.

  • Varmluftsfördelare mellan panna och tork.

  • 24 m3 tippgrop.

  • 2 elevatorer, 60 ton/h.

  • 2 våtfickor á 105 m3.

  • 3 lagringsfickor varav 2 med golvsveper, á 152 m3.

  • 2 rundsilos Westeel, á 750 m3.

  • 2 utlastningsfickor á 105 m3.

  • Total lagring 2 200 m3.

  Åby Gård

  • Läge: Saladamm, en mil norr om Sala i Västmanland.

  • Enskild firma: Pappa Sune 50 procent och sönerna Tobias och Håkan 25 procent vardera.

  • Den nya torkanläggningen ligger under den enskilda firman.

  • Driftsinriktning: Spannmålsodling och skog.

  • Driften ligger i ett aktiebolag, där trion är lika stora delägare.

  • Skog: 350 ha (gör i regel första- och andra gallringen själva).

  • Åker: 490 ha, varav 250 egen areal.

  • Grödor: slåttervall, höstvete, höstraps, vårvete, korn, havre, rågvete och råg. I regel är havre den största grödan.

  • Växtföljd: flexibel som en anpassning till brukningsavtalen.

  • Grödetablering: flexibel jordbearbetning med plöjning av mindre areal och plogfritt på en större. Sådd med Väderstad kombi Spirit, 6 m.

  • Trädar några hektar varje år.

  • Tar ut 1 000 m3 flis ur egen skog, varav mellan 300 och 500 säljs.

  Utöver den egna växtodlingen sår de cirka 350 hektar och sprutar och sprider gödning på cirka 500 hektar på uppdrag.

  Relaterade artiklar

  Till toppen