Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 29 april

  Små skillnader kan avgöra vid torka

  Rydebäck.

  I det försök med olika maskiner för direktsådd som pågår i Skåne är skillnaderna efter vintern synlig men inte jättestor. Även små skillnader kan dock avgöra hur plantorna klarar en eventuell torka.

  Den 17 september i fjol direktsåddes höstvete med fem olika såmaskiner på ett fält i Rydebäck utanför Landskrona. Fältet hade bara förberetts med en halmharvning och det var väldigt mycket halm på marken.

  Två av maskinerna, engelska Mzuri och Väderstad Seedhawk, har raka billar av pinntyp. Resten av maskinerna har skivbillar. Med tanke på mängden halm hade man förutspått att maskinerna med skivbillar skulle få en större utmaning. Även om ingen av maskinerna har gjort ett direkt dåligt jobb, så har hittills tesen bekräftats.

   Koll. Henrik Fredsgaard Larsen mäter kvävebehovet i höstvetet.
  Koll. Henrik Fredsgaard Larsen mäter kvävebehovet i höstvetet. FOTO: Hans Dahlgren

  – Maskinerna med pinnbillar har klarat sig bättre i de här stora halmmängderna. För maskinerna med skivbillar har det varit mycket viktigt att få rätt inställt sådjup, säger Henrik Fredsgaard Larsen, rådgivare på den danska firman Agrovi som håller i försöket.

  För att demonstrera gräver han upp plantor på två ställen.

  Den ena kommer från en liten fläck där man av misstag sådde för grunt, den andra med korrekt sådjup med samma maskin.

  – Man ser att det här har såtts grundare. Inte så mycket, kanske 1-2 centimeter. Skillnaden är jättestor jämfört med där kärnan kommit ner och fått fatt i lite mull.

   Sådjup. Plantan till vänster har såtts på korrekt sådjup och är betydligt kraftigare än den till höger som såddes för grunt. Särskilt för maskiner med skivbillar är inställningen viktig vid direktsådd.
  Sådjup. Plantan till vänster har såtts på korrekt sådjup och är betydligt kraftigare än den till höger som såddes för grunt. Särskilt för maskiner med skivbillar är inställningen viktig vid direktsådd. FOTO: Hans Dahlgren

  Maskinerna med raka billar rör ju om i jorden lite mer och luckrar upp lös jord precis där utsädet placeras, vilket sannolikt ger en fördel.

  Frågan är om det lilla försprånget är något som spelar roll till hösten när parcellerna ska tröskas och skörden vägas.

  – Det hänger på hur mycket vatten vi får. Får vi bra med vatten kan plantorna kompensera, men ju mer pressade plantorna blir av vattenbrist, desto viktigare är det att de kommit upp bra och har fått ner rötterna där de har tillgång till vatten.

   Skillnader. Det finns synbara skillnader efter de olika såmaskinerna. Ingen har gjort ett direkt dåligt jobb och vid en bra sommar är det inte säkert att utfallet skiljer vid skörd.
  Skillnader. Det finns synbara skillnader efter de olika såmaskinerna. Ingen har gjort ett direkt dåligt jobb och vid en bra sommar är det inte säkert att utfallet skiljer vid skörd. FOTO: Hans Dahlgren

  I försöket ingår en rad maskintillverkare, odlaren Daniel Nylander och gödseltillverkaren Yara. För att testa effekten av en startgiva med gödning såddes parceller både med och utan gödning. Skillnaden är inte så stor, men den finns.

  – Det är svårt att se när man tittar på fältet, men när vi gräver upp och jämför plantorna så kan man se att de med gödning ligger ett halvt stadium före.

   Henrik Fredsgaard Larsen.
  Henrik Fredsgaard Larsen. FOTO: Hans Dahlgren

  Henrik Fredsgaard Larsen menar att en startgiva ska ges med försiktighet. Sår man tidigt kan plantan hinna bli för stor före vintern.

  – Men rätt använd kan den verkligen göra skillnad. Särskilt ett år som detta då plantan kan bli pressad av bristen på vatten.

  Läs tidigare artiklar om försöket:Nya direktsåmaskiner testas i försökDirektsåmaskinerna som sticker ut

  Om försöket

  I försöket ingår såmaskinerna Väderstad Seedhawk (raka billar), Väderstad Rapid (skivbillar), Mzuri (raka billar), Sly Boss (skivbillar) och Weaving (skivbillar).

  Sådden av höstvete gjordes den 17 september förra året. För varje såmaskin såddes hälften med gödning och hälften utan.

  Försöket ska följas ända till tröskning då skörden ska vägas.

  ATL TV: Första kollen efter sådd

  Relaterade artiklar

  Till toppen