Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 14 mars

  Högre pris på gurka och Kravpotatis

  Gurkpriset tog täten och steg med drygt 21 procent senaste året. I början av 2020 fördyrades dock Kravpotatisen mest av de undersökta varorna i ny SCB-statistik.

   Gurka, Kravpotatis och griskött har blivit dyrare.
  Gurka, Kravpotatis och griskött har blivit dyrare. FOTO: Mostphotos

  KPI, konsumentprisindex, mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska produktionen, alltså de priser konsumenter faktiskt betalar.

  Från januari till och med februari i år steg KPI med 0,5 procent, jämfört med 0,7 procent motsvarande period 2019. Och de senaste tolv månaderna har KPI ökat med 1 procent. Det visar ny statistik från SCB.

  Högre livsmedels- och klädpriser, vilka steg med 1,2 respektive 3,6 procent, bidrog främst till KPI-ökningen under årets två förta månader. Uppgången hölls främst tillbaka av lägre priser på el och drivmedel, som sjönk med -4,4 respektive -3,1 procent.

  Kravmärkt potatis störst

  KPI för livsmedel har stigit med 2,3 procent de senaste tolv månaderna. Men det rör sig i stort om mindre prisförändringar för de flesta livsmedelskategorier. Detta enligt den fördjupade statistik från SCB som ATL har tagit del av.

  Störst prisökning, sett till samtliga matartiklar, under årets två första månader stod den Kravmärkta potatisen för. Den blev drygt 11,9 procent dyrare, medan morötterna fördyrades med 10,2 procent.

  Men priserna på konventionellt odlad potatis, såväl paketerad som i lösvikt, var nära oförändrade under perioden.

  Morötterna fördyrades med 10,2 procent, medan gurkpriset steg med 9,8 procent i början av året. Gurkan blev knappt 21 procent dyrare de senaste tolv månaderna. Det var den största prisuppgången bland de undersökta matvarorna den perioden.

  Hela grönsakskategorin fördyrades med 2,4 procent i början av året och med 1,5 procent de senaste tolv månaderna.

  Kött har fördyrats

  KPI för kategorin bröd och övriga spannmålsprodukter stod som helhet och stampade i början av året. Priset på vetebröd dök dock med 6 procent. Kategorin har samtidigt blivit 2,4 procent dyrare de senaste tolv månaderna.

  Även köttkategorin var i stort sett oförändrad i början av året, men har fördyrats med 3 procent de senaste tolv månaderna. Gris- och nötkött har blivit 5,6 respektive 1,8 procent dyrare sedan början av 2019. Båda köttslagen blev dock drygt en procent billigare under årets två första två månader. Priset på fjäderfäkött backade med runt 3-4 procent under både den kortare och längre mätperioden.

  I mejerikategorin steg priserna med 1,7 procent i början av 2020. Hårdosten har dock blivit 2 procent billigare den senaste tolvmånadersperioden och mjölken drygt 1 procent billigare.

  Det är i nuläget svårt att utläsa några tydliga Corona-effekter på konsumentpriserna.

  Relaterade artiklar

  Till toppen