Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 15 april 2020

  Här är det slutbyggt på jordbruksmark

  Produktiv jordbruksmark ska inte användas för att lösa Jönköpings kommuns expansionsplaner i framtiden.

   800 hektar ska bebyggas för att klara av Jönköpings mål att kommunen på sikt ska ha 200 000 invånare.
  800 hektar ska bebyggas för att klara av Jönköpings mål att kommunen på sikt ska ha 200 000 invånare. FOTO: Mostphotos

  Jönköpings kommun siktar på att ha 200 000 invånare på sikt. En expansion som kräver många nya bostäder, skolor och arbetsplatser. Även om mycket av markbehovet går att lösa med förtätning där det redan byggts och omvandling av industrimarker krävs det nybyggnationer på omkring 800 hektar för klara målet, enligt Anders Samuelsson, centerpartist och ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun.

  Nu har hans parti tillsammans med S, L och MP, den styrande koalitionen i kommunen, enats om ett förslag att all framtida exploatering inte ska ske på brukningsvärd jordbruksmark.

  – Vi räknar med att det ska få stor uppslutning. Dels på grund av klimatfrågans växande betydelse och dels för att frågan om livsmedelsförsörjningen ligger i tiden.

  Ytterst liten fördyring

  Att inte ta fin jordbruksmark i anspråk när det ska byggas nytt kommer att innebära en ytterst liten fördyring, menar Anders Samuelsson.

  – Anläggningsarbetet kan kosta något mer när det ska ske på skogsmark. Men det är marginellt i den totala byggkostnaden.

  Att bygga på skogsmark borde också vara mer tilltalande för de som sedan ska flytta in i de nya bostäderna, menar han.

  – Genom att bygga i skogsbrynet får de som bor där utsikt över de öppna ytorna. Det är ju mycket bättre än att bygga på de öppna ytorna och låta människorna titta på skogsbrynen.

  2 000 nya invånare om året

  Då nybyggnationer inte ska ske på prima jordbruksmark innebär det att Jönköpings expansion främst kommer att se söderut från stadskärnan.

  – Norrut har vi mycket fin jordbruksmark på båda sidorna av Vättern. Då finns det mycket lämpligare marken kring Taberg och Norrahammar. Där kan kommunen få ta över järnvägsspår också vilket kan ge en bra kollektivtrafiklösning också. Men det kommer inte att handla om tätortsnära eller värdefull skog som ska tas i anspråk där.

  I dag har Jönköping drygt 140 000 invånare. Och ökningstakten ligger på omkring 2 000 nya invånare per år. Ännu så länge går deras önskemål lösa med befintlig infrastruktur.

  – Kanske är det tio år bort att vi måste börja bygga, säger Mats Weidman, MP.

  – Därför måste vi redan nu börja med en grov planering för hur vi ska bygga en helt ny stad på ett hållbart sätt.

  Han och hans parti har en vision om att merparten av de nya bostäderna då ska byggas i Bönarp, nära E4:an och där den nya höghastighetsbanans Jönköpingsstation eventuellt ska ligga.

  – Där finns redan en viss service och det är nära till flera stora arbetsplatser.

  LÄS OCKSÅ:Hundratals hektar åkermark försvinner varje årKommunens planer hotar deras ekogårdKommun backar om byggplaner

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Läs mer om

  Till toppen