Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 19 maj

  SLU-utbildad: Uppskattar teorin men tror på praktisk erfarenhet

  Erik Johansson, nyligen utbildad vid ekonomagronomprogrammet på SLU, uppskattar utbildningens teoretiska bredd. Men den som redan har praktisk kunskap om lantbruket kan ha en fördel, menar han.

   SLU-utbildade Erik Johansson, 27, är nyanställd på BM Agri.
  SLU-utbildade Erik Johansson, 27, är nyanställd på BM Agri. FOTO: BM Agri och Ulf Aronsson

  Erik Johansson, 27, har en examen som ekonomagronom från SLU. I slutet av april i år anställdes han, som en av 27 sökande, på spannmålsgrossisten BM Agris Alnarpskontor och arbetar nu som inköpare och säljare av spannmål, oljeväxter och konstgödsel på företaget.

  Han berömmer ekonomagronomutbildningen, som han sökte för att få teoretisk bredd som komplement till sin praktiska lantbrukskunskap. Erik Johansson är nämligen uppvuxen på en mindre gård strax utanför Kristianstad.

  Ständig utveckling

  Han gillade att få grotta ner sig i de teoretiska bitarna. Men, betonar han, de gröna näringarna är öppna för alla. Branschen är under ständig utveckling och efterfrågar både teoretiker och praktiker.

  – Men i vissa kurser ingår fysiska besök på produktionsjordbruk, och då är en grundläg­gande förståelse för lantbruk fördelaktigt, säger Erik Johansson.

  Han uppskattade även närheten till lärare och professorer, då en nära dialog med dem är viktig för lärandet. Det är också positivt att kurserna numera i olika grad har fokus på hållbarhet.

  Kompetent arbetskraft

  – Det är väldigt viktigt att ha med de aspekterna när allt fler företag måste ta hänsyn till dem, säger han.

   Per-Arne Gustavsson, vd för BM Agri.
  Per-Arne Gustavsson, vd för BM Agri. FOTO: BM Agri

  Hans chef Per-Arne Gustavsson, vd för BM Agri, tycker att SLU:s utbildningar ger bra kunskapsgrund och att lärosätets främsta uppgift är att leverera kompetent arbetskraft till lantbrukssektorn.

  Gårdsbakgrund plus

  – Det är det primära, även om det så klart är viktigt att få fram nya forskningsrön för att skapa bra och uppdaterade utbildningar.

  Varför anställde ni ErikJohansson?

  – För att han är skärpt och vass, utbildad till ekonomagronom på SLU och dessutom har gårdsbakgrund med erfarenhet av exempelvis spannmålshandel och maskinkörning.

  Lyder under näringsdepartementet

  • SLU är en statlig myndighet som grundades år 1977 genom en sammanslagning av tre högskolor och några mindre institut. SLU ska både leverera kompetent arbetskraft till de gröna näringarna och bedriva forskning.

  • De flesta universitet och högskolor lyder under utbildningsdepartementet, men inte SLU som i stället lyder under näringsdepartementet. Landsbygdsministern är ansvarig minister.

  • Universitetets verksamhet regleras bland annat av högskolelagen, högskoleförordningen, förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet och det årliga regleringsbrevet.

  • Regleringsbrevet anger bland annat SLU:s statsanslag, verksamhetsinriktning och finansiella mål.

  • Av regleringsbrevet för år 2020 framgår det till exempel att anslaget uppgår till nära 2 miljarder kronor och att universitetet årligen ska redogöra för hur dess verksamhet ”bidragit till att uppfylla” riksdagens mål för det utgiftsområde som omfattar areella näringar, landsbygd och livsmedel.

  • SLU ska verka ”för att vara en innovativ myndighet”, både internt och i sin påverkan ”på andra aktörers innovationskapacitet och innovation i beställarrollen”.

  • Universitetet ska särskilt fokusera ”på innovativ förvaltning som stödjer processer som kräver samverkan mellan sektorer, såsom livsmedelsstrategin, det nationella skogsprogrammet och genomförandet av Agenda 2030”.

  Källa: Näringsdepartementet och SLU

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen