Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 29 april 2019

  SLU-forskare odlar goda svampar som kan skydda skogen

  Torka och ökad import av plantor krattar manegen för nya sjukdomar och skadegörare på svenska löv- och barrträd. SLU-forskaren Johanna Witzell kartlägger hur trädens naturliga flora av ”goda svampar” – så kallade endofyter – kan skydda alm, bok och ek.

  Bild 1/3 FOTO: Göran Ekeberg
   Johanna Witzell.
  Bild 2/3 Johanna Witzell. FOTO: Jesper Witzell
   Framodlade endofytsvampar i laboratoriemiljö.
  Bild 3/3 Framodlade endofytsvampar i laboratoriemiljö. FOTO: Göran Ekeberg

  Endofyter är en sorts svampar eller bakterier som lever inne i trädens vävnad. De senaste åren har forskare upptäckt att dessa mikroskopiska organismer kan skydda träd mot sjukdomar och skadegörare. Men också öka trädens tålighet mot torka.

  – Endofyterna, som sprids naturligt i miljön, skulle kunna liknas vid de nyttiga tarmmikrober som finns i yoghurt och påverkar vår hälsa positivt, säger Johanna Witzell.

  Kartlägger skyddande egenskaper

  Hon är docent vid Sydsvensk skogsvetenskap på SLU i Alnarp och arbetar med skador och sjukdomar på träd. De senaste åren har hon tillsammans med sina kollegor kartlagt några av de tusentals existerande endofyternas skyddande egenskaper. Bland annat har forskarteamet odlat fram olika typer av endofytsvampar för att se hur de interagerar med almsjukesvampar.

  – Vi har sett att endofytsvamparna producerar kemikalier som gör att almsjukesvamparna inte kan växa. Endofyterna ändrar konsistensen på träden och förstärker dess celler, säger hon.

  Endofyter har ”goda” kemikalier

  Sjukdomar har slagit hårt mot det svenska beståndet av alm och ask. Samtidigt upptäcks nya sjukdomar på bok-, ek- och barrträd. Forskarna menar att klimatförändringarna i kombination med en ökad import av växter, som bär med sig nya skadegörare, ligger bakom ökningen.

  Men hur kan kunskapen kring endofyternas skyddande egenskaper användas i praktiken? Ett sätt skulle, enligt Johanna Witzell, vara att behandla plantor med nyttiga endofyter, eller att till och med extrahera endofyternas ”goda” kemikalier och använda dessa som bekämpningsmedel. Men det är metoder som är komplicerade.

  Vill satsa på blandskog

  Johanna Witzell menar att det i framtiden kan vara möjligt att förstärka trädens motståndskraft genom att skapa förutsättningar för en bättre svampsammansättning, till exempel genom att främja vissa växtarter. Ur ett skogsägarperspektiv handlar det om att värna mångfalden i skogen.

  – Vi kan inte ge yoghurt till skogen. Men vi kan satsa på bestånd av varierad blandskog som kan främja utvecklingen av goda svampsamhällen, säger hon.

   

  Relaterade artiklar

  Till toppen