Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 11 december 2019

  Slaktavgifterna höjs för storskaliga slakterier

  Nedsättningen av kontrollavgifter som ska gynna köttproducenter tas bort för de stora slakterierna.

   Höjda slaktavgifter väntar storskaliga slakterier.
  Höjda slaktavgifter väntar storskaliga slakterier. FOTO: Ann Lindén

  Efter årsskiftet är det bara småskaliga slakterier och vilthanteringsanläggningar som ska få sina kontrollavgifter nedsatta. Ändrad EU-lagstiftning och ökade kostnader för Livsmedelsverkets kontroller gör att avgiftssystemet måste ändras. Regeringen har gett ett uppdrag till Livsmedelsverket att införa ett nytt system utifrån kostnadstäckning. Alternativet, att kontrollen finansieras via ett statligt anslag och fasta avgifter, liknande dagens system, har uteslutits.

  – När man väljer den modell som regeringen pekar på så kan man inte subventionera alla, man kan subventionera de småskaliga, men inte de stora, säger Svanhild Foldal, kansliråd på Näringsdepartementet.

  Sent besked

  Den nya kontrollförordning som delvis ligger till grund för beslutet klubbades på EU-nivå i mars 2017. Livsmedelsverket gjorde en översyn av avgiftssystemet, med rekommendationer, i två omgångar 2017 och 2018. Regeringens besked om vilken princip som ska gälla för det nya systemet kommer tre veckor innan det år det ska införas börjar, och en knapp vecka innan förordningens startdatum.

  – Man kan alltid önska att saker och ting kommer i väldigt god tid. Jag skulle gissa att varför vi är väldigt sena i det här läget handlar om att vi dels hade en övergångsregering under en lång tid som inte kunde hantera den här typen av frågeställningar och sedan att det här är väldigt komplicerad materia som det behöver göras väldigt mycket avvägningar i. Jag är väldigt mån om att man hellre ska göra rätt än fort samtidigt som vi har att förhålla oss till att tidsfristerna nu löper ut, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) till ATL.

  Fler förändringar

  Mellan raderna anas en annan förklaring. Nedsättningen av slaktavgifterna infördes av Alliansregeringen 2012. Det uttalade syftet var att köttproducenter skulle få bättre betalt när slakterierna fick minskade kostnader. Alla regeringar sedan dess har behållit stödet, men med ett växande antal småskaliga slakterier och vilthanteringsanläggningar har Livsmedelsverkets kostnader för kontrollen ökat och avgifterna har höjts för storskaliga slakterier.

  Även om det nya avgiftssystemet ska börja gälla vid årsskiftet ska Livsmedelsverket fortsätta att jobba med det under hela nästa år. Då kan det bli ytterligare förändringar. I budgeten för 2020 finns 107 miljoner avsatt för sänkning av slakteriavgifterna.

  Relaterade artiklar

  Till toppen