Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 18 augusti

  Kan bli fjärde största skörden på 2000-talet

  Den totala spannmålsskörden blir något över 5,9 miljoner ton för 2020. Det slår inte fjolårets rekord men gör det till en av de största skördarna på 2000-talet, enligt Jordbruksverkets prognos.

   Full fart på skördemottagningen på Södra Åby Lokalförening i Skåne augusti 2020.
  Full fart på skördemottagningen på Södra Åby Lokalförening i Skåne augusti 2020. FOTO: Hans Dahlgren

  Förra årets spannmålsskörd blev rekordhög främst på grund av större arealer av höstsådd spannmål men även till följd av höga hektarskördar. I år uppskattas skörden bli 4 procent lägre än 2019. Detta förklaras främst av att arealerna höstsådda grödor minskat kombinerat med sänkta avkastningsnivåer för samtliga spannmålsgrödor utom blandsäd. Samtidigt tros skörden bli 10 procent högre än femårsgenomsnittet. Om prognosen blir verklighet är det bara åren 2015, 2017 och 2019 den totala spannmålsskörden legat högre i Sverige.

  Höstvete förväntas få en totalskörd på 2,9 miljoner ton. Det är visserligen mindre än förra årets rekordskörd men en ökning med 10 procent jämfört med genomsnittet för 2015‑2019. Hektarskörden blir enligt prognosen 7 180 kg per hektar vilket är högre än genomsnittet de senaste fem åren men en minskning med 7 procent jämfört med 2019.

  Mer havre än 2019

  Den näst största grödan är vårkorn som enligt prognosen får en totalskörd på 1,4 miljoner ton vilket är på samma nivå som 2019. Totalskörden för höstråg tros öka med 43 procent jämfört med genomsnittet för 2015‑2019. Den stora ökningen beror främst på att arealerna har ökat. Totaltskörden blir enligt prognosen däremot något lägre än 2019. Många har satsat på havre i år vilket bidrar större arealer. Den totala skörden av havre tros därför bli högre än 2019 trots något lägre hektarskördar.

  Totalskörden för vårrågvete förväntas öka mest procentuellt jämfört med 2019. Det beror främst på ökade arealer. Men vårrågvetearealen är i förhållande till de andra grödorna liten och skörden motsvarar bara 0,1 procent av den totala spannmålsskörden.

  Höstraps dominerar

  Totalskörden av oljeväxter uppskattas bli 350 000 ton vilket är en ökning med 8 procent jämfört med genomsnittet för de fem senaste åren men en minskning med 9 procent jämfört med förra året. Höstraps är den dominerande grödan och står för 97 procent av oljeväxtskörden. Jordbruksverket prognostiserar skörden av olika grödor utifrån väderdata och tidigare års skördar. I november publiceras Jordbruksverkets preliminära uppskattning av skörden.

  ATL TV: Tummen upp för vetet – men sämre för ärtskörden

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen