Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 13 mars

  Hårdare tag mot granbarkborrar hos grannen

  Många skogsägare väntar med oro på vårens förväntade stora angrepp av granbarkborre. En fråga är vad man ska göra åt slarviga grannar som inte tar ut angripna träd i tid. 

   Granbarkborreangripet skogsbestånd.
  Granbarkborreangripet skogsbestånd. FOTO: Magnus Martinsson / Naturfotograferna / IBL /TT

  Skogssverige förbereder sig för att möta granbarkborrens attacker i vår. En varm vår kan sätta stor press på skogsägare i stora delar av Sverige och skadorna som följer kan få svåra konsekvenser. De inventeringar som gjorts visar att granbarkborren angrep cirka 2,5 miljoner kubikmeter skog i södra Sverige förra året, motsvarande ett virkesvärde på omkring en miljard kronor. Skogsstyrelsens experter gör bedömningen att angreppen kan bli minst lika stora under 2019.

  Strängare föreskrifter

  Nu har Skogsstyrelsen har utfärdat strängare föreskrifter från den 1 april för skogsägare i två mycket stora bekämpningsområden i Götaland och Södra Svealand. Enligt de nya reglerna måste skogsägare inom bekämpningsområdena avverka och forsla bort granar med nya angrepp. Men vad händer om du är granne till en fastighet som inte tar sitt ansvar? 

  – Det bästa är väl att främja den goda grannsämjan genom att tala med grannen. Men om man inte lyckas med det kan man kontakta Skogsstyrelsen, säger Hans Källsmyr, nationell skadesamordnare på Skogsstyrelsen. 

  Kan utfärda föreläggande

  Skogsstyrelsen kan då försöka ta kontakt med skogsägaren och lämna råd om åtgärder. De kommer att formulera råden till skogsägare inom bekämpningsområdena lite skarpare än normalt och även nämna att Skogsstyrelsen kan utfärda ett föreläggande, kopplat till ett vite. 

  – Då blir det ett föreläggande att ta ut träden före ett visst datum. 

   Granbarkborre.
  Granbarkborre. FOTO: Mikael Gustafsson / Naturfotograferna /IBL/TT

  Men om inte heller det hjälper finns inga lagliga medel att få bort de angripna träden ur skogen. Skogsstyrelsen kan inte beordra att träden ska sågas ned och tas ut på skogsägarens bekostnad. Den typen av hårdare lagstiftning gäller bara så kallade karantänskadegörare, som nämns i Jordbruksverkets växtskyddslagstiftning. Det är en grupp arter som måste utrotas om de påträffas. I skogen gäller det bland annat tallvedsnematoden, asksmalpraktbagge och asiatisk långhorning.

  ”Det kommer att bli mycket jobb” 

  Skogsstyrelsen tror att de flesta kommer att ta sitt ansvar och myndigheten kommer under våren att samarbeta med skogsindustri och medlemsorganisationer för att minska angreppens storlek.

  – Det kommer att bli mycket jobb i vår och rådet till skogsägare är att vara aktiva och gå ut och inventera sin skog, men ett problem är att många inte bor på sin skogsfastighet, säger Hans Källsmyr.

  SÅ HITTAR DU ANGREPPEN AV GRANBARKBORRE:

  Under höst och vinter: Titta efter roströda barr och bark avfläkt från stammarna av hackspett. Om barren har grå färg eller ramlat av är angreppen troligen från tidigare år. Undersök då intilliggande träd.

  Färska skador under maj-augusti: Borrmjöl vid stambasen på stående träd eller på liggande solexponerade stammar indikerar angrepp. Det gäller också gnagmjöl i barkfickor på trädet, droppar av kåda på stammen och gröna barr på marken runt trädet.

  På högsommaren börjar granbarkborren sina angrepp på stammen vid grönkronans nedre del och fyller på nedåt. Det kan därför finnas angripna granar som inte har några ingångshål på de nedersta metrarna. Titta efter avfläkt bark högt uppe på stammarna, under den gröna kronan.

  Det är viktigast att ta bort nyligen angripna träd som fortfarande har det mesta av barken kvar, då finns många barkborrar kvar. Träd som redan blivit grå och tappat det mesta av barken är det inte meningsfullt att ta bort, barkborrarna har redan lämnat trädet.

  Om skadorna är omfattande kan det vara bästa att avverka hela beståndet för att minska angreppen nästa år och rädda virkesvärdet.

  Källa: Skogsstyrelsen

   Karta över bekämpningsområden för granbarkborre, utfärdad den 21 februari 2019.
  Karta över bekämpningsområden för granbarkborre, utfärdad den 21 februari 2019. FOTO: Skogsstyrelsen

  Relaterade artiklar

  Till toppen