Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 25 oktober 2017

  "Vi behöver få klarhet om hur ärenden ska hanteras"

  Skogsstyrelsen planerar att överklaga de så kallade lavskrikedomarna. Anledningen är att myndigheten tycker att det behövs vägledande domar från högre instanser.

  ”De senaste domarna från mark- och miljödomstolarna om tjäder och lavskrika som rör artskydd och skogsbruk, pekar i olika riktningar. Vi överklagar för att vi behöver få bättre klarhet i hur den här typen av ärenden ska hanteras”, säger Tove Thomasson, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

  Domarna som myndigheten planerar att överklaga är de tre domar där Skogsstyrelsen står fast vid beslutet om begränsningar.

  Besluten var de första i sitt slag som Skogsstyrelsen fattade sedan Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket i juni förra året beslutade om gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogen.

  Besluten överklagades av de fem markägarna till Mark- och miljödomstolen i Östersund. I början av oktober upphävde domstolen samtliga beslut med huvudmotivet att det är länsstyrelsen som ska fatta besluten.

  Relaterade artiklar

  Till toppen