Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 9 oktober 2018

  Skogsägare drabbas när färre bostäder byggs

  Sverige har nått toppen på bostadsbyggandet. För sågverken och för skogsägarna är det dåliga nyheter. Men håller trenden med ökat träbyggande i sig kan effekterna bli mildare.

   Montering av bjälklag i korslimmat trä på nya ishallen vid Skellefteå Kraft Arena.
  Montering av bjälklag i korslimmat trä på nya ishallen vid Skellefteå Kraft Arena. FOTO: Martinsons

  De senaste åren har bostadsbyggandet ökat i Sverige. Främst är det byggandet av flerbostadshus som ökat dramatiskt. Men under första halvåret i år skedde en förändring.

  Under första halvåret i år påbörjades byggandet av cirka 30950 lägenheter, vilket är en minskning med 10 procent jämfört med första halvåret 2017. Lägenheterna i flerbostadshus minskade med 11 procent och småhusbyggandet minskade med 4 procent, enligt SCB.

  Påverkar efterfrågan på virke

  För sågverksindustrin är det svenska bostadsbyggandet viktigt. Av alla sågade trävaror som produceras i Sverige stannar ungefär en tredjedel kvar här hemma. Ett minskat bostadsbyggande i Sverige minskar också på sikt efterfrågan på virke från skogen och drabbar därför även skogsägarna.

  – Det är klart att det inte är bra, men till viss del vägs det upp av en stark renoverings- och ombyggnadssektor, säger Magnus Niklasson som är marknadsanalytiker på branschorganisationen Skogsindustrierna.

  Planar ut i Europa

  Den svenska utvecklingen ligger lite före, i övriga Europa sker inte någon minskning men bostadsbyggandet ökar inte som tidigare. En prognos från nätverket Euroconstruct pekar på att det europeiska byggandet planar ut – men på en hög nivå. Drivkrafterna för ett fortsatt högt bostadsbyggande är ett uppdämt behov, låga räntor, högkonjunktur och det faktum att många områden i Europa har en ökande befolkning. Den mer negativa tolkningen av Euroconstructs rapport är att tillväxten har nått toppen för denna gång. Visserligen ökar byggandet fram till 2020 men från och med nästa år i en betydligt långsammare takt.

  I några länder viker bostadsbyggandet neråt på ett tydligt sätt. Till dessa hör Sverige, men också Tyskland, som är en viktig exportmarknad för svenska sågverk. Storbritannien är Sveriges enskilt största exportmarknad för sågade trävaror, och här är utsikterna osäkra på grund av Brexit.

  Ökar i Danmark

  Det finns dock länder där bostadsbyggandet ökar, däribland Danmark och Nederländerna. De är också viktiga exportmarknader för svenska sågverksföretag och Magnus Niklasson på Skogsindustrierna är på det hela taget inte särskilt orolig över den svenska och europeiska efterfrågan på sågade trävaror.

  – Det är fortfarande en väldigt stark marknad, säger han.

  Men för skogsindustrin är inte bara mycket bostadsbyggande viktigt, utan att fler byggföretag använder trä i övrigt byggande. Om andelen trä i byggandet ökar kan effekterna av ett minskat bostadsbyggande mildras.

  – Ja det kan det, men frågan är hur mycket, säger Susanne Rudenstam vid Sveriges Träbyggnadskansli.

  Trä i tiden

  I dag står det moderna träbyggandet av flervåningshus för en marknadsandel på 10 procent. Men träbyggande ligger i tiden, inte minst av hållbarhetsskäl, därför kan andelen trä ändå öka när bostadsbyggandet minskar.

  Allt byggande är inte heller på väg neråt. Offentligt byggande såsom skolor och äldreboenden minskar inte, inte heller kontor och andra lokaler. Inom detta byggande tror Susanne Rudenstam att träanvändningen kan öka genom satsningarna på KL-trä.

  – Där KL-trä går in som ersättare för betong, där ser det riktigt bra ut, säger hon.

  Relaterade artiklar

  Till toppen