Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 28 juli 2018

  Skogen kan lösa klimatproblemet

  Förhoppningsvis bidrar den ovanliga sommaren till att skogs- och klimatfrågorna hamnar högre upp på den politiska agendan, skriver krönikören Annika Nordin.

  FOTO: Rolf Segerstedt

  Sommaren är ovanligt varm, torkan är utbredd över landet och skogsbränder rasar på många håll. Läget blir allvarligt när vattnet sinar för lantbrukarna som inte klarar grovfodertillgången för sina djurbesättningar. Men även vanliga villa- och sommarstugeägare som hade önskat vattna sina gräsmattor påverkas. Krismedvetenheten breder ut sig i befolkningen och banar väg för storslagna politiska löften när valrörelsen drar i gång på allvar efter sommarstiltjen.

  För den med populistisk läggning är det lätt att påstå att klimatförändringen är orsak till det extrema vädret. Kunniga inom området vet dock att kopplingen inte är självklar mellan den pågående klimatförändringen och det svenska vädret en enskild sommar. Men vem orkar sätta sig in i komplexa samband mellan långsiktigt klimat och kortsiktigt väder? När klimatet blir en alltmer politisk fråga riskerar vetenskapen att hamna i skymundan. Samtidigt krävs politik för att implementera vetenskapens resultat. Ömsesidigheten mellan politik och vetenskap skapar komplexitet och det blir oklart vad som är ovedersägliga fakta och vad som är värderingar.

  Detta gäller även för skogen och skogsbruket. Skogsfrågorna förknippas numer allt som oftast med klimatfrågorna och hur vi ska bruka och/eller bevara skogen för störst klimatnytta är den skogsfråga som just nu är mest flitigt debatterad. Från ett kolbalansperspektiv finns vetenskapligt stöd för både att bruka och bevara skogen för klimatet. Träd och annan skogsmarksvegetation tar ju upp och binder koldioxid i bägge fallen, åtminstone i ett kortsiktigt perspektiv.

  Att skogen ska lösa klimatproblemet är ett relativt nytt synsätt som växt fram under de senaste 10–15 åren. Under mer än 100 år dessförinnan pågick ju både klimatförändringen och skogsbruket rätt så oberoende av varandra. Ibland kan det vara på sin plats att påminna om att skogsbruk pågått och pågår av många fler anledningar än att rädda klimatet.

  Men visst är de kopplingar som nu ofta görs mellan skogen och klimatet i många fall konstruktiva. Skogen kan bidra med förnybara material och bioenergi till en fossilfri framtid. Samtidigt är skogen är så mycket mer än en möjlig lösning på klimatproblemet. Och klimatutmaningen är så oändligt mycket större än skogen.

  Förhoppningsvis bidrar den ovanliga sommaren till att skogs- och klimatfrågorna hamnar högre upp på den politiska agendan. Där förtjänar de att vara utan att det först ska behövas göras populistiska utspel med vag vetenskaplig förankring. För att finna långsiktiga lösningar på komplexa problem, som om skogen och klimatet, så behövs djup och allmängiltig förståelse för utmaningen. För skogen där det kan gå 100 år mellan sådd och skörd blir detta särskilt tydligt.

  Annika Nordin

  Professor SLU

  Relaterade artiklar

  Till toppen