Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 15 november 2016

  Skarp kritik mot Jordbruksverket

  Statskontoret riktar kritik mot hur Jordbruksverket har skött utvecklingen av ett nytt administrativt system. Jordbruksverket har brustit i sitt utvecklingsarbete, står det i en rapport till regeringen.

   Statskontoret konstaterar att kostnaderna för att utveckla det nya systemet för att hanterar jordbruksstöd har försatt Jordbruksverket i ett utsatt ekonomiskt läge.
  Statskontoret konstaterar att kostnaderna för att utveckla det nya systemet för att hanterar jordbruksstöd har försatt Jordbruksverket i ett utsatt ekonomiskt läge. FOTO: Jordbruksverket

  Statskontoret konstaterar att kostnaderna för att utveckla det nya systemet för att hanterar jordbruksstöd har försatt Jordbruksverket i ett utsatt ekonomiskt läge.

  Bara utvecklingskostnaderna beräknas kosta 600 miljoner kronor. Till detta till kommer extra kostnaden för allt merarbete för handläggarna att administrera stöden utan ett fungerande system.

  – Det har kostat mer än man förväntade sig. Det har blivit dubbelt så dyrt, och det där får Jordbruksverket i stort sett finansiera inom sina ordinarie ramar, säger Johan Wockelberg-Hedlund, utredare på Statskontoret.

  Jordbruksverket borde gjort det bättre

  Anledningen till att kostnaderna för det administrativa systemet har skenat är dels att reglerna är komplexa och blev klara sent. Men även Jordbruksverket borde ha gjort bättre ifrån sig.

  Enligt Statskontoret analyserade Jordbruksverket inte i tillräcklig utsträckning nyttan av IT-stöden och de risker som stora projekt medför. I genomförandet av utvecklingsarbetet brast delar av den interna styrningen och kommunikationen och myndigheten blev för konsultberoende.

  – Det blir svårt att styra och hålla ihop det hela när du inte har egna handläggare i ledande delar av projektet, säger Johan Wockelberg-Hedlund.

  Enligt Statskontoret är kostnaden för att administrera stöden för hög. Pengar som behövs till andra viktiga områden går åt till att sköta utbetalningarna.

  – Under 2015 gick nio procent av allt utbetalat stöd till administrationskostnader. Det är en hög transaktionskostnad säger Johan Wockelberg-Hedlund.

  Relaterade artiklar

  Till toppen