Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 17 maj 2016

  Skåne etta på förbudslistan

  Länsstyrelsen i Skåne är flitigast i landet med att utfärda djurförbud. Det visar en granskning som ATL gjort. Förra året utfärdades 82 djurförbud i Skåne – nästan dubbelt så många som Västra Götaland, tvåa på listan.

  FOTO: Mostphotos

  Jordbruksverket samlar varje år in uppgifter från landets länsstyrelser om djurskyddstillsynen i landet. Det handlar om allt från hur många kontroller som respektive länsstyrelse gjort under året till hur många djurförbud som utfärdats.

  ATL har begärt ut statistiken över djurförbuden och hittat mycket stora skillnader mellan länen.

  Totalt 279 djurförbud

  Förra året utfärdade landets länsstyrelser totalt 279 djurförbud. En enda länsstyrelse, Skåne, svarade för 30 procent av alla djurförbuden. Skåne står också för den största ökningen av antalet utfärdade djurförbud mellan 2014 och 2015 – från 46 till 82 stycken.

  – Jag kan inte svara på varför andra länsstyrelser inte fattar fler beslut om djurförbud. Men i vårt fall är det så att vi prioriterar den arbetsuppgiften mer än tidigare, säger Marcus Björklund, chef för djurskydds- och veterinärenheten på länsstyrelsen i Skåne.

  ”Prioriterar detta”

  Enligt honom har prövningarna tidigare släpat efter rejält men nu börjar man komma i kapp.

  – Om vi har gjort ett akut omhändertagande hos någon men inte gjort någon djurförbudsprövning har vi sett tydliga tendenser till att det uppstår ny misär och kommer in nya anmälningar mot samma djurhållare. Därför prioriterar vi detta.

  Skåne sticker ut rejält i statistiken. Är skåningarna så mycket sämre djurägare än till exempel västerbottningarna?

  – Nej, men det finns rätt många fler djurägare här. Och vi har fler socialt utslagna människor med ekonomiska problem.

  I botten på listan ligger Västerbottens län med ett enda utfärdat djurförbud och Dalarna och Västmanland med vardera två.

  – Vi ligger bra till när det gäller antalet kontroller och jag tror inte att ökade resurser skulle ge fler djurförbud. Jag känner mig trygg med att vi utfärdar de djurförbud som behövs, säger Fredrik Nilsson, djurskyddssamordnare på länsstyrelsen i Västerbotten.

  Svårt att få förbud hävt

  I stort sett samtliga djurförbud som ATL granskat gäller tills vidare. Statistiken visar att det inte är enkelt att få ett djurförbud hävt. Förra året fick landets länsstyrelser in 96 ansökningar om hävning. Samma år hävdes 20 förbud helt eller delvis.

  Flest sällskapsdjur

  När det gäller akuta omhändertagande av djur ligger Stockholms län i topp med totalt 185 beslut under 2015.

  I Västra Götaland gjordes sammanlagt 136 omhändertaganden och i Skåne 111. Det stora flertalet av alla omhändertaganden gäller sällskapsdjur, huvudsakligen hundar och katter.

  Djurförbud, län för län:

  font-size: 12px;

  border: 1px solid #CCC;

  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

  }

  .tableizer-table td {

  padding: 4px;

  margin: 3px;

  border: 1px solid #CCC;

  }

  .tableizer-table th {

  background-color: #104E8B;

  color: #FFF;

  font-weight: bold;

  }

  Län20152014201320122011
  Blekinge399510
  Dalarna25647
  Gotland32084
  Gävleborg8251117
  Halland174697
  Jämtland31116
  Jönköping575812
  Kalmar98397
  Kronoberg1216986
  Norrbotten82286
  Skåne8246462320
  Stockholm3232283221
  Södermanland71373
  Uppsala686103
  Värmland57578
  Västerbotten12788
  Västernorrland1259610
  Västmanland242513
  Västra Götaland4440464847
  Örebro88322
  Östergötland101642
        
  Hela landet279210207223219

  Länsstyrelsen ska enligt djurskyddslagen meddela djurförbud i följande fall:

  * Om djurägaren inte följer beslut som är väsentliga ur djurskyddssynpunkt.

  * Om djurägaren allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur.

  * Om djurägaren har misshandlat ett djur.

  * Om djurägaren har dömts för djurplågeri eller för upprepade brott mot djurskyddslagen.

  Förbud ska INTE meddelas om det är uppenbart att ett upprepande inte kommer att ske.

  Relaterade artiklar

  Till toppen