Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 24 november 1999

  Skampåle för mjölkbönder som inte sköter sig

  Är det rimligt att offentliggöra namnen på lantbrukare som levererar dålig mjölk? Så sker i Danmark, en ordning som vållar diskussion.

  I fjol antogs en förordning om offentliggörande av kontrollresultat. Denna ger Fødevaredirektoratet, danska motsvarigheten till Livsmedelsverket, möjlighet att publicera namnen på de företag och mjölkproducenter som fått böter, förbud eller föreläggande om åtgärder för att de inte följt gällande hygienregler.

  28 företag på listan
  Namnen publiceras dels i tidningen FødevareNyt sex gånger om året, dels på direktoratets hemsida på Internet, www.vdf.dk/vis.cgi?paabud.
  Den lista som ligger ute nu, per den 15 oktober, innehåller 28 företag, varav 22 är mjölkproducenter. Dessutom finns en nötköttsproducent, en grisproducent samt fyra grossistföretag.
  Av mjölkleverantörerna har 13 fått leveransförbud eller böter för att celltalen överskrider gränsvärdet 400 000/ml. Åtta har levererat mjölk med antibiotikarester eller medicinerat med antibiotika på egen hand. En fick leveransförbud på grund av bristande rengöring och underhåll i stallet.

  Hängs ut flera månader
  Att nagla lantbrukare vid skampålen har blivit mycket omdiskuterat i Danmark. Mjölkproducenternas paraplyorgansiation Mejeriforeningen tänker vända sig till Danmarks JO, Folketingets Ombudsman, och påpeka det orimliga i att mjölkproducenter som redan straffats genom ekonomiska sanktioner hängs ut flera månader efter förseelsen. Nästa månad ska en lista med särskilt ömmande fall föreläggas ombudsmannen.

  Hade slutat med mjöklproduktion
  Tidningen Landsbladet skriver i sitt senaste nummer om ett lantbrukarpar i Sønderjylland som hängdes ut långt efter det att de slutat med mjölkproduktion.
  Hösten 1998 drabbades lantbrukaren av sjukdom och paret beslöt att avveckla mjölkproduktionen. Under utfasningen av de 65 korna uppkom problem med höga celltal och de fick en frist på tre månader att åtgärda saken – den 29 mars skulle celltalet vara under gränsvärdet. Fram till dess kunde de leverera mjölk som vanligt.
  Lantbrukarparet hann inte åtgärda celltalen men däremot avveckla produktionen under fristen och upphörde som producenter den 28 mars. Trots detta fick de fem månader senare i brev från Fødevaredirektoratet besked om att deras namn skulle offentliggöras.
  (ATL)

  Relaterade artiklar

  Till toppen