Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 21 februari 2018

  Skabb kan ha drabbat var tionde varg

  Rävskabb angriper även svenska vargar. I samband med årets licensjakt sköts fyra sjuka djur. – Ungefär tio procent av vargarna har skabb, men det är väldigt varierande hur sjuka de blir, säger Henrik Uhlhorn, veterinär och patolog på Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA.

   – Vargar som är ordentligt angripna av skabb brukar ha förbrukat sina fettreserver och även sin muskelmassa. De tappar päls, får såriga områden på kroppen och magrar av, säger Henrik Uhlhorn.
  – Vargar som är ordentligt angripna av skabb brukar ha förbrukat sina fettreserver och även sin muskelmassa. De tappar päls, får såriga områden på kroppen och magrar av, säger Henrik Uhlhorn. FOTO: Cecilia Persson

  Tufsiga och magra ligger de i obduktionssalen, två unga vargtikar som fälldes i Flatenreviret i södra Dalarna i samband med årets licensjakt. 

  Den ena är nästan helt kal på bakdelen och så mager att höftknölarna sticker upp. Pälsen är brun av levrat blod vid skotthålets mynning. De är troligen fjolårsvalpar och kanske släkt, men blodprov och tekniska analyser ska ta reda på det. Det är åtminstone tydligt att de är i mycket dåligt skick.

  – De är utmärglade, säger veterinär Henrik Uhlhorn som undersöker vargarna. 

   SVA undersöker djurens hälsostatus och tar flera prover för bland annat analys av inavelsgrad. Statsveterinär Henrik Uhlhorn för protokoll.
  SVA undersöker djurens hälsostatus och tar flera prover för bland annat analys av inavelsgrad. Statsveterinär Henrik Uhlhorn för protokoll. FOTO: Cecilia Persson

  Utifrån de vargkroppar som analyseras på SVA beräknas ungefär tio procent ha träffat på skabb någon gång under sin livstid och utvecklat antikroppar mot kvalstret. Det är samma sorts kvalster som angriper rävar och även rovdjur som lo och mård blir ett byte för parasiten.

  Rävar misstänkt smittkälla

  Att en tiondel av vargarna har eller har haft skabb kan låta mycket, men det är högst individuellt hur de drabbas. En del påverkas knappt utan utvecklar bara antikroppar mot kvalstren. Andra dukar under. I flera fall tros vargar ha smittats när de själva har tagit infekterade rödrävar. 

  – Vargar som är ordentligt angripna av skabb brukar ha förbrukat sina fettreserver och även sin muskelmassa. De tappar päls, får såriga områden på kroppen och magrar av, säger Henrik Uhlhorn.

  På SVA analyseras varje år ett stort antal djur och myndigheten har ett särskilt ansvar för de stora rovdjuren. Den 15 februari i år var årets licensjakt på varg över. Totalt räknades antalet fällda vargar till femton stycken trots att jaktlagen hade rätt att skjuta 22 individer. Men utöver de femton vargarna sköts fyra skabbsjuka vargar, tre i Dalarna och en i Värmland, som inte räknas in i jakten. 

  – När en varg blir skjuten för att den var sjuk får det anmälas till polisen som kommer ut och bedömer rimligheten i det. Sedan tar polisen hand om kroppen och ombesörjer att den skickas till SVA, säger Henrik Uhlhorn.

   Delar av vargarnas tänder skickas på analys i USA. – Det förekommer bettproblem bland vargarna, med tänder som går emot varandra på ett annorlunda sätt när de stänger munnen. Men det är så lite att det inte påverkar funktionen, säger Henrik Uhlhorn.
  Delar av vargarnas tänder skickas på analys i USA. – Det förekommer bettproblem bland vargarna, med tänder som går emot varandra på ett annorlunda sätt när de stänger munnen. Men det är så lite att det inte påverkar funktionen, säger Henrik Uhlhorn. FOTO: Cecilia Persson

  Licensjaktens utfall med färre skjutna friska djur än planerat, samtidigt som flera skabbiga djur påträffades har satt fart på diskussionen om det blir vanligare med skabb bland vargarna. Men enligt Henrik Uhlhorn saknas information som tydligt pekar på det. 

  – Man vet att det är vanligare med skabb på varg längre söderut.  Och det har då tolkats som att de lättare kommer i kontakt med större mängder räv som kan vara smittade. Men vi har inga data som säger att skabb på varg har ökat någon större utsträckning efterhand. 

  Tandanalys i USA

  De två kadavren på obduktionsbordet ska först mätas och sedan obduceras. SVA undersöker djurens hälsostatus och tar flera prover för bland annat analys av inavelsgrad. Delar av vargarnas tänder skickas på analys i USA och på SLU:s forskningsstation i Grimsö finns andra speciallaboratorium. Det går inte att med blotta ögat se om en varg är inavlad, utan det räknas ut genom avancerade beräkningsmodeller. 

  – Inavel kan ha effekter på hur väl de reproducerar sig och hur de växer. Men det är inget som man ser direkt vid en obduktion. Men det förekommer en del bettproblem bland vargarna, med tänder som går emot varandra på ett annorlunda sätt när de stänger munnen. Men det är så lite att det inte påverkar funktionen, säger Henrik Uhlhorn.

  Kan inavel påverka hur svårt de drabbas av skabb? 

  – Det känner jag inte till något om. Skabb förekommer också på vargar i Nordamerika och i Spanien.

  LÄS OCKSÅ: Vargdom kan bli vägledandeLÄS OCKSÅ: Sista vargen fälld – licensjakt avlystLÄS OCKSÅ: Domstolen: Inget stopp för licensjakt på vargLÄS OCKSÅ: Sörmland har fått nytt vargrevir

  Statens vilt

  Vargen hör tillsammans med ett antal däggdjurs- och fågelarter till statens vilt, vilket innebär att de har ett särskilt högt naturvärde. Om statens vilt hittas döda i naturen ska de rapporteras eller lämnas in till polisen för transport till antingen SVA eller Naturhistoriska Riksmuseet. 

  Relaterade artiklar

  Till toppen