Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 5 mars

  Ska utreda likvärdigheten i djurskyddskontroller

  Kontroller av djurskyddet har hamnat i medialt fokus och ses som en utmaning av både kontrollanter och djurägare. Nu ska forskare på SLU analysera hur de olika kontrollaktörerna skiljer sig åt.

   Frida Lundmark Hedman forskar om svensk djurskyddslagstiftning och kontroller.
  Frida Lundmark Hedman forskar om svensk djurskyddslagstiftning och kontroller. FOTO: Fredrik Hedman

  För många djurägare är tanken på en anmärkning på djurhållningen mycket känslig, men den största oron gäller enskilda kontrollanters bedömningar och de ekonomiska följderna vid avvikelser.

  – Minsta lilla anmärkning kan få stora ekonomiska konsekvenser, genom förelägganden eller tvärvillkorsavdrag, säger Håkan Johansson, verksamhetsutvecklare inom djuromsorg och arbetsmiljö hos LRF.

  Ulrike Segerström är djurskyddssamordnare och kontrollant på Länsstyrelsen i Södermanland. Hon upplever att upplägget att djurskyddskontroller föranmäls med 24 timmar är en förbättring för både lantbrukare och kontrollanter. När det gäller oro inför djurskyddskontrollbesök är hennes erfarenhet att det delvis beror på uppgifter i sociala medier.

  – Djurhållare som inte varit med om en kontroll tidigare kan vara jättenervösa innan. När vi varit där tycker de inte att det var så farligt, säger Ulrike Segerström till ATL.

  Har inlett studier

  Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har inlett studier för att ta reda på hur djurskyddskontrollerna upplevs av lantbrukare och kontrollanter. Målsättningen är att analysera hur de olika kontrollaktörerna skiljer sig åt och vilka upplägg som fungerar bäst, samt se hur kontrollarenan skulle kunna förbättras.

  – Djurskyddskontrollerna får i dag mycket kritik, främst länsstyrelsens kontroller som i dag sker ganska sällan i jämförelse med de andra, säger forskaren Frida Lundmark Hedman som tillsammans med sin chef, professor Lotta Berg, fått cirka sju miljoner kronor i forskningsanslag från statliga Formas.

  I ett av forskningsprojekten ingår kontroller från länsstyrelserna, Arla, Krav och Svensk Travsport. Frida Lundmark Hedman ska själv delta i 100 kontrollbesök, men besöken har satts på paus på grund av pandemin.

  En del i projektet som däremot är på gång i närtid rör alla Sveriges mjölkbönder. Mjölkbönderna kommer att få en enkät med frågor om hur djurägaren upplever djurskyddskontrollerna och vad som fungerar bra respektive mindre bra med kontrollerna i dag.

  – När vi vet mer om vad djurägare och kontrollanter tycker fungerar så kan vi ”plocka russinen ur kakan” från olika parter. Om de lär av varandra och utbyter information så kan vi få till en bättre ”kaka”, eller kontrollsystem, säger Frida Lundmark Hedman.

  I nästa steg ska SLU-forskarna arbeta med hur djurskyddsinspektörer kan bli mer konsekventa och likvärdiga i sina bedömningar.

  Fakta: SLU:s forskningsprojekt

  ”Upplevelser och förväntningar kring djurskyddskontroll” och ”Metoder för att nå en mer likvärdig djurskyddskontroll” drivs av Frida Lundmark Hedman och professor Lotta Berg på institutionen för Husdjurens miljö och hälsa på SLU.

  Syftet med studierna är att undersöka djurägares förväntan på olika typer av djurskyddskontroller och hur de olika kontrollerna upplevs av djurägare och inspektörer. Målsättningen är att få ett vetenskapligt underlag för bättre kontroller och ta fram strategier och metoder för ökad samsyn inom djurskyddskontrollen.

  Projekten har beviljats forskningsanslag på cirka sju miljoner kronor från Formas.

  Fakta: Projekt om samordning av kontroller

  Sara Nilsson-Bergström hos Hushållningssällskapet i Halland leder ett EU-finansierat projekt med syfte att nå en bättre samordning av lantbrukets kontroller, som gäller långt mer än bara djurskydd. Det är ett samarbetsprojekt med Växa Sverige, LRF och SLU.

  Projektets namn är ”Metodutveckling för regelförenkling”, och som i SLU-projekten ska lantbrukarna komma till tals.

  ”Djurägare och andra lantbrukare vill ha ett välfungerande kontrollsystem som en kvalitetsstämpel för branschen”, säger Sara Nilsson-Bergström.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen