Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 13 augusti 2016

  Ska kapa antibiotikan med 75 procent

  Två potentiellt livshotande sjukdomar hos kalvar ska bekämpas och användningen av antibiotika ska ned med 75 procent, det är målet i ett av Norges nya djurhälsoprojekt.

  FOTO: Kerstin Davidsson

  Två vanliga och potentiellt allvarliga sjukdomar är virussjukdomarna BRSV och BCV som orsakar luftvägssjukdomar och kan medföra dödsfall bland kalvar.

  Projektet ska minska antalet fall och genom att göra det få ned antibiotikaanvändandet, främst på kalvar.

  Friskare djur

  ”Lyckas vi förebygga dessa sjukdomar vinner vi på flera områden: Vi får friskare och mer robusta djur som har det bättre, och vi minskar antibiotikaanvändningen, något som är ett viktigt bidrag i arbetet med att förebygga antibiotikaresistenta bakterier. Detta är också ett potentiellt folkhälsobidrag. Dessutom kommer norska mjölkproducenter undvika 200-300 miljoner kronor i tappade intäkter orsakade av dessa sjukdomar, säger Anne Cathrine Whist, veterinär och specialrådgivare i hälsa och fertilitet vid mejeriet Tine i ett pressmeddelande.

  Tine leder projektet som drar i gång i augusti.

  Åtgärder i projektet är att ha regelbundna undersökningar av samtliga kött- och mjölkbesättningar för att visa infektionsstatus. Skärpt smittokontroll i besättningar samt bättre smittokontroll vid in- och utlastning av djur är några av åtgärderna.

  I Troms och Finnmark har man i pilotstudien inför projektet upptäckt väldigt få antikroppar, som indikerar på att djuren varit i kontakt med viruset, vilket är helt unikt även internationellt.

  I projektet Friskare getter som nyligen avslutats har bland annat paratuberkulos utrotats, uppger Tine.

  FAKTA

  Bovint respiratoriskt syncytialt virus, BRSV, är vanligt förekommande i hela världen och orsakar primär luftvägsinfektion hos både kalv och vuxna djur.

  Bovint coronavirus, BCV, ett virus som kan ge luftvägsinfektioner hos nötkreatur.

  Källa: SVA

  Relaterade artiklar

  Till toppen