Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 18 november

  Smittskyddskontroll positiv till utredningen

  Svenska djurbönders smittskyddskontroll (SDS), som bland annat arbetar med att förhindra att smittor förs in i Sverige från andra länder, är nöjda med den utredning av en ny djurhälsolag som presenterades förra veckan.

   För SDS är det främst de delar som rör införsel från annat EU-land, och import från tredje land, av levande djur och genetiskt material som är aktuella (arkivbild).
  För SDS är det främst de delar som rör införsel från annat EU-land, och import från tredje land, av levande djur och genetiskt material som är aktuella (arkivbild). FOTO: Jörgen Wiklund/TT

  SDS har sedan Sveriges inträde i EU arbetat med att säkerställa att smittor via import av djur inte förs in i landet. I förra veckan presenterades den utredning som ska anpassa svensk lagstiftning på djurhälsoområdet med anledning av den EU-lagstiftning som ska implementeras nästa år.

  Anne Mörner, veterinär på Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS), har följt utredningen noga och är nöjd med resultatet.

  – Vår bedömning är att utredningen är mycket omfattande och ger goda förutsättningar för en modern, sammanhållen och begriplig lagstiftning inom området, säger hon till ATL.

  För SDS är det främst de delar som rör införsel från annat EU-land, och import från tredje land, av levande djur och genetiskt material som är aktuella. Sverige är fritt från många av de sjukdomar som finns i Europa men de obligatoriska handelsreglerna inom EU omfattar endast ett fåtal sjukdomar.

  – Utredningen föreslår mycket tydligt att Sverige ska vara oförhindrat att föreslå nationella bestämmelser om bekämpning eller övervakning av sjukdomar som inte regleras överordnat i EU, vilket SDS ser som mycket positivt, säger Anne Mörner.

   Anne Mörner, veterinär på Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS).
  Anne Mörner, veterinär på Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS). FOTO: Privat

  Får mer problematiskt

  SDS arbetar med att komplettera Jordbruksverkets obligatoriska krav vid de frågor som kan påverka Sveriges sjukdomsläge. När det gäller djurslagen nöt och svin finns redan en etablerad struktur.

  Det tunga ansvaret att förhindra smitta gäller i stället får – ett djurslag där få sjukdomar tillåts regleras inom EU-lagstiftningen.

  – För fåren finns i dag endast ett program och mindre erfarenhet av att tillämpa programbaserad smittskyddskontroll. SDS arbetar tillsammans med experter och näringen för att se hur fårnäringen i Sverige framgent kan skyddas från sjukdomar som inte finns i landet och som inte regleras av officiella krav, säger Anne Mörner.

  LÄS MER: Många frågor kvar om svenskt djursmittskydd

  Svenska djurbönders smittskyddskontroll (SDS)

  Bakgrund: SDS bildades i samband med Sveriges inträde i EU 1995. SDS kompletterar Jordbruksverkets krav vid import och SDS rekommendationer är frivilliga. SDS har lyckats utrota eller förhindra introduktion av flera allvarliga sjukdomar i Sverige. De obligatoriska handelsreglerna omfattar endast ett fåtal sjukdomar och kontrollen vid införsel av levande djur är ibland inte tillräcklig.

  Organisation: Drivs av Gård & Djurhälsan AB och Lantbrukarnas Riksförbund.

  Stöds av Sveriges Grisföretagare, Svenska Fåravelsförbundet, Sveriges Nötköttsproducenter samt mjölknäringen.

  Övergripande beslut om verksamheten förankras i Smittskyddsnämnden som består av representanter från LRF, Svenska Köttföretagen, Växa Sverige och Gård & Djurhälsan samt de olika branschorganisationerna för djurslagen nöt, gris och får.

  Relaterade artiklar

  Till toppen