Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 11 februari

  Scandi Standard ökade under fjärde kvartalet

  Kycklingföretaget Scandi standards underliggande resultat ökade under fjärde kvartalet. Det kan förklaras av att två tredjedelar av intäkterna kommer från dagligvaruhandeln, vilket väger upp mot negativa effekter av coronapandemin.

  FOTO: Scandi Standard/Wiktor Rzeuchowski

  Scandi standard redovisar ett justerat rörelseresultat på 115 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020, jämfört med 104 miljoner kronor fjärde kvartalet 2019, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 4,8 procent (4,3).

  Efterfrågan inom Dagligvaruhandeln är fortsatt stark för produktkategorierna Ready-to-cook och Ready-to-eat medan den andra vågen av pandemin har lett till en fortsatt betydande minskning av efterfrågan inom Restaurang och Storhushåll samt ett ökat utbud på exportmarknaden.

  ”Vår exportverksamhet har dessutom utmanats av den pågående fågelinfluensan i Danmark, Sverige och Irland med tillfälliga importförbud på några av våra mest lönsamma exportmarknader i Asien. Detta har lett till lägre priser på exportmarknaden och en ökning av våra varulager”, skriver vd Leif Bergvall Hansen.

  Statliga stöd om cirka 3 miljoner

  Som en konsekvens av detta har kvartalets resultat belastats med jämförelsestörande poster om 16 miljoner kronor relaterade till covid-19 med temporär stängning av produktionsanläggning och nedskrivning av varulager, samt 15 miljoner kronor relaterade till fågelinfluensan med nedskrivning av varulager till aktuella marknadspriser.

  ”Det är tillfredsställande att kunna konstatera att effekterna av fågelinfluensan förväntas bli mer än halverade jämfört med den tidigare fågelinfluensan 2016/2017. Exponeringen mot denna typ av risker har minskat väsentligt i takt med att koncernens totala exportverksamhet har minskat från 15 procent 2016 till 8 procent 2020 av total nettoomsättning”, skriver Leif Bergvall Hansen.

  Rörelseresultatet minskade med 36 procent till 56 miljoner kronor (87), motsvarande en rörelsemarginal på 2,3 procent (3,6).

  Statliga stöd om cirka 3 miljoner kronor har intäktsredovisats i kvartalet, vilket delvis kompenserat för ökade kostnader relaterade till pandemin, skriver bolaget.

  Periodens resultat uppgick till 21 miljoner kronor (42).

  Scandi standards vd Leif Bergvall Hansen skriver vidare att Scandi Standards långsiktiga historik av stark tillväxt och stabila marginaler inom dagligvaruhandeln inte har påverkats av covidpandemin och att bolaget förväntar sig att denna trend fortsätter. Samtidigt väntas fortsatt minskad efterfrågan och hög volatilitet inom restaurang och storhushåll och även för exportverksamheten under kommande perioder på grund av pandemin.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Läs mer om

  Till toppen