Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 18 september 2019

  Satsningar med kort bäst-före-datum i budgeten

  Biogassatsningen tillhör de budgetåtgärder som sänks igen nästa år.

   Magdalena Andersson, Finansminister (S) presenterade höstbudgeten under onsdagen. Arkivbild.
  Magdalena Andersson, Finansminister (S) presenterade höstbudgeten under onsdagen. Arkivbild. FOTO: TT/Mostphotos

  Dagens officiella överlämnande av höstbudgeten till riksdagen har föregåtts av en lång rad presskonferenser där enskilda satsningar presenterats. Då de är till för att sätta åtgärderna i mesta möjliga positiva ljus saknar informationen som ges ofta det större sammanhanget. Det gäller bland annat årets tillskott på 100 miljoner kronor till stödet för metangasreducering. Det budgetanslaget landar därmed på 179 miljoner kronor i år. Med hela budgetpropositionen tillgänglig syns det att budgetanslaget redan nästa år sänks med 130 miljoner kronor.

  Anslag på annat ställe

  Samma gäller för anslaget för konkurrenskraftig livsmedelssektor, där mycket av resurserna för den nationella livsmedelsstrategin ligger. Det höjs med 100 miljoner kronor till 261 miljoner nästa år, men sjunker till 122 miljoner 2021. Även satsningen på 50 miljoner kronor om året till Skogsstyrelsen för att betala markägare för naturvårdsavtal får ett lite annat perspektiv när man ser att hela det anslag där de ingår minskar från 431 miljoner kronor till 252 miljoner nästa år. Det större anslaget för markskydd finns dock på ett annat ställe i budgeten. Det ökar med 200 miljoner i år till 978 miljoner, sänks till 876 miljoner 2020 och höjs igen till 1,08 miljarder från 2021.

  – Bevarad och tillgänglig natur är viktigt för att vi ska värna rödlistade och akut utrotningshotade arter. Vi behöver stärka naturvården, men det är också viktigt att vi stärker ersättningen till de markägare som äger den här värdefulla naturen, sa finansminister Magdalena Andersson (S) vid en presskonferens på onsdagsmorgonen.

  Förvaltningsanslag sänks

  Bland de budgetförändringar som inte fick en egen presskonferens hör att landsbygdsprogrammet ska finansiera delar av den landsbygdspolitik riksdagen antagit. Det kostar programmet 650 miljoner kronor 2020 och 300 miljoner om året de följande åren. Jordbruksverkets förvaltningsanslag sänks med 12 miljoner kronor från och med 2020. Det är tänkt att effektivisera myndighetens stödhantering. Samtidigt höjs verkets anslag för distriktsveterinärerna med 15 miljoner till 126 miljoner nästa år för att öka täckningen av djurhälso- och sjukvård. Anslaget för bekämpning av växtskadegörare trappas upp under de närmaste tre åren. Det är fem miljoner i år, sju miljoner 2020, 12 miljoner 2021 och 15 miljoner 2022.

  Redan presenterade åtgärder

  +200 miljoner kronor till skydd av skog per år t.o.m 2022

  +500 miljoner kronor till solceller i år

  +50 miljoner kronor till Skogsstyrelsen för skydd av skog per år t.o.m 2022

  26 miljoner kronor till det nationella skogsprogrammet 2020

  30 miljoner kronor per år till och med 2022 för bekämpning av granbarkborre

  +100 miljoner i år till stödet för metangasreducering

  50 miljoner kronor till pollinerare per år t.o.m 2020

  +20 miljoner kronor för klimatpremie för elektrifierade arbetsmaskiner per år t.o.m

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen