Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 29 januari 1999

  Sänkt grobarhet för utsäde

  Den förväntade bristen på utsäde inför vårsådden tycks ha fått sin lösning.
  EU-kommissionen har beviljat dispens för Sverige att sänka grobarheten för havre- och vårveteutsäde från 90 till 75 procent.
  Redan tidigt i höstas insåg utsädesfirmorna att det skulle bli svårt att förse landet med särskilt havreutsäde våren 1999. Även för vårvete, korn och ärter hotade utsädesbrist.
  Orsak: i första hand dålig grobarhet på det skördade utsädet, i andra hand mindre skörd än normalt efter en besvärlig skördeperiod. Dessutom prognoser om ökad vårsådd på grund av utebliven höstsådd. Av till exempel den normala höstvetearealen såddes bara 40 procent.
  Reglerna säger att utsädesbrist i första hand måste täckas av import från EU-länder innan grobarhetskraven kan sänkas.
  Havreodlingen i Europa är marginell och vid utsädesbrist i Sverige blir problemet akut. När det gäller vårvete är det lättare att hitta importutsäde, även om det i år visade sig vara besvärligt.
  – Det finns inte vårvete i hela Europa, säger Folke Eriksson på Svenska Lantmännens Riksförbund, SLR.
  Han har kartlagt tillgång och efterfrågan på utsäde i landet och försökt samordna resurserna.
  – Vi hoppas att behovet kan tillgodoses nu.
  Jordbruksverket ansökte även om dispens för utsäde till ärter och lin, men ärendet bordlades. Troligen kommer EU inte att ge dispens för ärter eftersom det finns gott om utsäde i Europa.

  Marianne Persson

  Relaterade artiklar

  Till toppen