Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 6 juli 2020

  Sandlosta sprider sig i Mälardalen

  Efter att tidigare mest ha förekommit i Sydsverige sprider sig nu det konkurrenskraftiga gräsogräset sandlosta även i Mälardalen.

   Sandlosta i sydvästra Uppland.
  Sandlosta i sydvästra Uppland. FOTO: David Larsson

  De senaste veckorna har rapporter om fynd av det ettåriga gräsogräset i Mälardalen kommit in till Per Widén, ogräsexpert på Växtskyddscentralen i området. Växten har funnits där i liten omfattning sedan tidigare, men nu verkar det finnas en spridning inom och mellan fält.

  – Vad vi vet är att ogräset ifråga främjas av reducerad jordbearbetning och större andel höstgrödor i växtföljden. Det betyder att de som odlar på sådant sätt är i riskzonen att få ökade problem, säger han.

  Ogräset återfinns främst i höstgrödor och kan exempelvis spridas via maskiner, halm, jord och utsäde. Det kan orsaka en stor skördesänkning om det får ta överhanden.

  Dyra åtgärder

  Att kontrollera ogräset kan vara dyrt och krångligt, enligt Per Widén.

  – Sandlosta går att få kontroll på genom en ändrad växtföljd med mer vårsådda grödor och plöjning. Båda de här åtgärderna kostar mycket. Mer vårsådd ger en lägre skörd, att plöja kostar mer än att bara kultivera.

  Hur väl plöjning motverkar ogräset är inte klarlagt. På vissa jordar är det svårt att vända ned jorden ordentligt med plogen, men generellt är plöjning en bra åtgärd mot ogräset.

  Det går att bekämpa sandlosta kemiskt men flera av de gräsherbicider som används i höstvete tar inte sandlosta helt och hållet.

  FOTO: David Larsson

  – Det är lite lurigt, man kanske gör en behandling mot kvickrot, flyghavre eller åkerven, men medlen eller de doserna man använt har inte varit tillräckliga för sandlostan. Då har den reagerat på ett sådant sätt att den har stått stråförkortad nere i den höstsådda grödan och inte synts, för att sedan uppförökas, säger Per Widén.

  Det finns även en risk att ogräset uppförökas i korn där det inte kan bekämpas kemiskt.

  Alternativen för höstvete är en delad behandling med Broadway eller Broadway Star. I våras kom en ny herbicid mot gräs- och örtogräs, Avoxa, som ska klara sandlosta med en dos.

  – Den är ny så vi har inte sett i Sverige hur väl den funkar.

  Kan behöva offra gröda

  Man kan även missa sandlosta i höstoljeväxtbestånden, där den annars är lättare att bekämpa då preparaten har högre effekt.

  Är förekomsten av sandlosta stor i fält så här års så finns det inte mycket att göra. Man kan offra sin gröda och slå av den, men det är vanskligt eftersom lostan bildar groningsbara frön redan någon vecka efter att den gått i vippa.

  – Det går också att döda av den med glyfosat och inte tröska. Det borde ge en sämre grobarhet på fröna.

  Om den får stå kvar är rådet att kultivera grunt direkt efter tröskning för att locka sandlostan att gro. När losta- och spillsäd grott kultiverar man igen, alternativt sprutar glyfosat. Sandlostans frö gror hellre i mörker och behöver därför täckas med jord eller halm för att alla frön skall gro. De är ganska kortlivade och därför byggs det inte upp ett fröförråd i marken lika lätt som med renkavle till exempel.

  Per Widén råder lantbrukare att vara uppmärksamma och att lära sig känna igen sandlostan samt att vara noga med maskinhygienen.

  – Man bör tänka igenom om inhyrda, begagnade eller demomaskiner som kommer från andra områden är rengjorda. Lita inte på att de är det utan gör själv rent maskinerna hemma på gårdsplanen och tänk sedan på var du lägger jord och boss, säger Per Widén.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen