Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 26 september 2019

  Forskare: Samverkan kan göra svenskt lantbruk mer lönsamt

  Samverkan kan vara nyckeln för att nå ett framgångsrikt lantbruk. Det visar en ny rapport som pekar på att det krävs en bättre samverkan mellan lantbrukare, forskare och rådgivare.

   Bättre samarbete kan vara nyckeln till ett mer lönsamt lantbruk, enligt forskaren Victoria Törnberg.
  Bättre samarbete kan vara nyckeln till ett mer lönsamt lantbruk, enligt forskaren Victoria Törnberg. FOTO: Mostphotos

  Forskare, rådgivare och lantbrukare behöver förbättra sin dialog för att förbättra kunskapsutvecklingen inom lantbruket. Det visar resultatet av en studie utförd av Victoria Törnberg i samarbete med SLU och Råd Nu. Hon vill med sin rapport ”Samverkan för lantbrukets kunskapsutveckling – introduktion för samverkanshjältar och ledare” bidra till mer moderna arbetssätt inom samverkansprojekt.

  Studiens resultat pekar på att samverkanskompetens behöver lyftas av organisationer och spridas från person- till organisationsnivå. Dessutom behöver forskning, rådgivning och myndigheter närma sig varandra och utveckla sina relationer. I rapporten framgår också att finansiärer av forskning och utvecklingsprojekt bör överväga att bedöma vilken process som har föregått ansökningarna för att stimulera en behovsdriven utveckling.

  Kunskapslucka kring samverkan

  I studien granskades tre projekt inom trädgårds-, växtodlings- och animalieproduktion med fokus på samverkan. Totalt intervjuades 17 personer. Det var såväl forskare, rådgivare och lantbrukare som deltagit i projekten kom till tals.

  – Det fanns redan mycket praktiska erfarenheter av samverkan, om varför det ser ut som det gör i dag och om vad som skulle behöva förbättras. Samtidigt fanns det en hel del som sällan blev sagt, som pekade på en kunskapslucka kring samverkan som arbetssätt. Arbetssättet i sig kan ge stor effekt på slutresultatet, säger Victoria Törnberg, som till vardags arbetar som produktionsrådgivare på HIR Skåne, i ett pressmeddelande.

  Relaterade artiklar

  Till toppen