Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 7 december 2018

  Sämsta resultatet på 30 år

  Det svaga skördeåret gör att företagsinkomsten i lantbruket är den lägsta på 30 år. Det visar Jordbruksverkets ekonomiska kalkyl.

   Arkivbild.
  Arkivbild. FOTO: Mostphotos

  Jordbruksverket tecknar en dyster bild av jordbruksåret 2018 i sin ekonomiska kalkyl för jordbrukssektorn som levereras till den europeiska statistikmyndigheten Eurostat.

  Huvudförklaringen är den svaga skörden till följd av torkan men även kostnadsökningar för insatsvaror som drivmedel, till följd av den svaga kronkursen. Behovet av importerat foder väntas även påverka lantbrukarnas ekonomi 2019.

  I andra vågskålen ligger samtidigt att den svaga växelkursen lett till att stöd och ersättningar ökat, räknat i kronor.

  Enligt Jordbruksverket minskar företagsinkomsten, som ska täcka kostnader för eget arbete och eget kapital, med 73 procent eller 6,5 miljarder kronor 2018.

  Lägsta på 30 år

  – Vi ser att företagsinkomsten i löpande priser i svenskt lantbruk är den lägsta sedan vi började mäta för drygt 30 år sedan. Frågan är nu hur det dåliga året påverkar framtidsplanerna. Ska företagen utvecklas måste det göras investeringar och när ekonomin är dålig krymper rörelseutrymmet. I närtid är det risk att nyinvesteringarna fryser inne, säger Harald Svensson, chefsekonom på Jordbruksverket.

  Enligt kalkylen minskar jordbrukssektorns totala produktionsvärde med 4,5 miljarder kronor eller 8 procent 2018, jämfört med 2017 men är närmast oförändrat jämfört med femårssnittet.

  Den totala spannmålsskörden uppskattas till 3,2 miljarder ton. Minus 46 procent mot föregående år. Priserna bedöms samtidigt bli 60 procent högre vilket leder till att värdet av spannmålsproduktionen bara minskar med 16 procent.

  Värdet på oljeväxtproduktionen bedöms minska med 33 procent jämfört med föregående år.

  För vallskörden förväntas det sammanlagda värdet minska med 17 procent jämfört med föregående skördeår som en följd av minskad vall- och halmskörd.

  ”Anledningen till att värdet inte minskar mer är det att det stora tappet i produktionen till viss del kompenseras av en prisökning”, enligt pressmeddelandet.

  Mjölkproduktionens värde uppskattas minska med 6 procent vilket förklaras av att avräkningspriset väntas sjunka med knappt 4 procent och att invägningen förväntas minska med 2 procent under 2018 jämfört med 2017.

  För animalieproduktionen bedöms produktionsvärdet minska med 2 procent 2018.

  Relaterade artiklar

  Till toppen